Visualització de contingut web

Agenda

Les agendes institucionals i de treball contenen els actes i reunions dels alts càrrecs del Consell i dels seus organismes autònoms, assenyalant la data i la ubicació. L'agenda dels anteriors governs està disponible per descarregar en fulls de càlcul, per legislatures: IX Legislatura (juny 2015 - juny 2019) (descarregar .xlsx) | X Legislatura (juny 2019 - juliol 2023) (descarregar .xlsx)

Cercador agenda

 
Dia anterior dimecres, 4 octubre 2023 Dia següent

Secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital

09:00

Secretari autonòmic de Sanitat

10:00

Directora general d'Atenció Hospitalària

10:00

Directora general de Salut Pública

10:00

Directora general de Farmàcia

11:30

Directora general de Personal

11:30

Directora general de Personal

12:00

Sotssecretari de la Conselleria de Sanitat

12:00

Secretari autonòmic de Sanitat

13:00

Directora general de Personal

13:00

Secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital

18:00

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data d'actualització del text: març 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional