Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior diumenge, 19 març 2023 Dia següent

Director General d'Administració Local

13:00

Palau de Comunicacions amb ajuntaments i les seves respectives juntes falleres

Altres

València (Valencia/València)

conseller de Sanitat Universal i Salut Pública.

21:00

Presenciarà la Cremà dels Fallis municipals en la Plaça de l'Ajuntament de València

Altres

València (Valencia/València)

consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

21:00

Cremà de les Falles Municipals.

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

València (Valencia/València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

21:00

Assistència a la Cremà de les Falles Municipals.

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

València (Valencia/València)

consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

21:00

Assisteix a la Crema de les Falles des del Balcó de l'Ajuntament

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

València (Valencia/València)

Director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

21:00

Sopa còctel a l'Hotel Escola Santa Brígida amb motiu del Congrés Canari d'FP "Reptes i oportunitats amb l'FP Dual" els dies 20 i 21 de març 2023

Jornades/Congressos/Seminaris

Palmas de Gran Canaria, Las (Palmas, Las)

consellera d'Educació, Cultura i Esport.

23:00

Cremà de les Falles Municipals.

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

València (Valencia/València)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional