Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 21 maig 2021 Dia següent

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Patronat Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

09:00

Reunió

Reunió Institut Cartogràfic Valencia i Universitat d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director General d'Urbanisme

09:30

Reunió

Videoconferència Eduardo Medina

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Presentació

Presentació L12

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Presentació

Presentació L-12

València (València)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

10:45

Reunió

Reunión amb el Club Nàutic de Xàbia

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de Senyera

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:45

Reunió

Reunió amb Elisa Valía

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió presencial CO2 UPV

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

13:00

Reunió

Reunió Aj. Navarrés

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Reunió

Reunió interna Subd. General de Transport

València (València)

Director General d'Urbanisme

20:00

Lliurament de Premis

XXI Edició Premis Poble 2021

Vila-real (Castelló)