Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 20 abril 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:15

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació de subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

09:00

Reunió

Pla de treball: Llei d'Habitatges Col·laboratius

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Reunió

Reunió amb la SDG de Model Econòmic

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:00

Reunió

Reunió periòdica de coordinació amb el Departament de Recaptació

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Reunió amb l'Intervenció General

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Reunió

Reunió amb la Intervenció General

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:00

Reunió

Reunió amb el Gabinet del Conseller d´Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:30

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Innovació

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Reunió

Desptaxe assumptes Política Financiera

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:00

Reunió

Reunió amb Política Financera

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

VIII Jornada de la Educación 2021

Madrid (Madrid)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:15

Reunió

Reunió periòdica de coordinació amb el Departament d'Informàtica Tributària

València (València)

Directora General de Pressupostos

11:30

Reunió

Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:00

Reunió

Reunió amb INFYDE

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

12:30

Reunió

Reunió de Joc

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

13:30

Reunió

Reunió periòdica de coordinació amb el Departament Règim Jurídic

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

14:30

Reunió

Línia de Finançament Bonificat IVF - Liquiditat Covid 19 i Fons Europeus

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:00

Reunió

Despatxe assumptes Sector Públic

València (València)

Directora General de Pressupostos

17:00

Reunió

Despatxe assumptes Sector Públic

València (València)