Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 14 gener 2021 Dia següent

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

10:00

Reunió

Reunió full de ruta Llei Mineria sostenible CV

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Reunió

Reunió sobre actuacions carreteres 2021 a Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Urbanisme

10:30

Reunió

Reunió Ajuntament Dolors

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:30

Visita

Visita nova zona d'estacionament i obres Centre de Manteniment de l'Aeroport de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Urbanisme

12:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar Seminari MITMA-EKUN. Afrontar i aprendre enfront del COVID-19: estratègies urbanes europees i espanyoles en un futur resilient

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

13:35

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Compareixença Corts Comissió d’Estudis sobre Riscos d’Inundacions DANA Segura

València (València)