Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 14 gener 2021 Dia següent

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Reunió

Reunió amb representants de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Altres

"Encuentro virtual sobre percepción de la comunicación científica en España"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

SA. de Justicia i Administració Pública, Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, directora general de Personal docent i president de l'Associació de directors de Secundària

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb S.A. Industria, S.A. Educació i DG Personal Docent. (Telmàtica)

València (València)

Directora General de Personal Docent

10:00

Reunió

Associació de Directors d’IES del País Valencia (ADIES-PV)

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Reunió

Presentació Projecte Educatiu "Laboratorio Insonoro" de prevenció de salut auditiva

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:45

Reunió

Reunió amb la Magnífica rectora de la UJI.

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Reunió

president provincial d'ACADE

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

12:00

Reunió

Reunió de coordinació del PREVI

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:30

Reunió

D.G. d'Inclusió Educativa, D.G. de Centres, D.G. de Personal Docent i subdirectors generals de Coordinació i Normalització de Processos en Educació i Centres Privats

València (València)

Directora General de Personal Docent

12:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

12:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmicd'Educació i Formació Professional

València (València)

Director General d'Esport

13:00

Reunió

President Confederació Internacional de Pilota a mà

València (València)