Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 14 octubre 2021 Dia següent

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Altres

Escripturació habitatges per a l'ampliació del parc públic de la Generalitat

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la direcció general

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Mediterranean Bauhaus

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

reunió amb la DG barris inclusius

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada online informativa convocatòria "Renaturalització i resiliència de ciutats"

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Altres

Nova Bauhaus Europea

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

2a Jornada sobre el Pla ADHA amb la Federació Valenciana de Municipis i Provincias

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

2ª Jornada Pla ADHA. Ampliació del parc d'habitatge municipal mitjançant l'adquisició d'edificis i habitatges

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Mediterranean Bauhaus

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:30

Reunió

Reunió amb Isabel Lozano, regidora de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament de València

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista a mitjans de comunicació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Reunió

Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries.

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

13:00

Reunió

Reunió telemática de la comissió de seguiment del conveni Xaloc amb l'Ajuntament de Llíria.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

14:00

Reunió

Reunió amb Plan Cabanyal-Canyamelar

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

14:00

Reunió

Reunió amb el subdirector i els tres caps de servei de la seua direcció general

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

16:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Participació de l'EPSAR.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

16:30

Reunió

Reunió amb l'associació de veïns Amics del Carme.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jurats. EUROPAN 16

Barcelona (Barcelona)