Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 27 maig 2022 Dia següent

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

09:00

Ple del Consell

Reunió del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Altres

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

09:00

Reunió

Reunió UPA

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Sotssecretaria, les Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Sotssecretaria, les Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Telemàtica

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió telemàtica de coordinació amb les Secretaries Autonòmiques, i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:00

Reunió

Reunió telemàtica de coordinació amb les Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals i la Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència REACU

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió Telemàtica de coordinació setmanal amb la sotsecretaria

València (València)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió caps de gabinets

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

09:00

Altres

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de Quatre Dies.

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada d'Innovació per a la Sostenibilitat de la Costa davant el Canvi Climàtic.

Altea (Alacant)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació de la Sotssecretària, les Secretaries Autonòmiques i les seues respectives Direccions Generals.

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació de la Sotssecretària, les Secretaries Autonòmiques i les seues respectives Direccions Generals.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:00

Reunió

Reunió telemàtica de coordinació amb les Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals i la Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió equip Districte Digital CV

Alacant (Alacant)

Director de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE)

09:00

Reunió

Repàs assumptes IVE

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió equip Districte Digital CV

Alacant (Alacant)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Altres

Primera Cimera Internacional sobre Jornada Laboral de Quatre Dies

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a la Jornada sobre"Innovació per a la Sostenibilitat de la costa davant el canvi climàtic"

Altea (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Reunió

Comissió de Seguiment del Curs Escolar 2021-2022

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:30

Reunió

Ajuntament La Pobla del Duc

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunió amb l'Associació de Veïns de Campanar

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Reunió

Reunió NTT DATA

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:30

Reunió

Reunió amb el director general de Qualitat i Educació Ambiental.

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Conferència Sectorial MJU

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

09:30

Mesa Sectorial

CSRECC continguts curriculars Primària. Telemàtica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:45

Jornades/Congressos/Seminaris

I Jornada de Innovació per a la Sostenibilitat de la costa front el canvi climàtic

Altea (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:45

Jornades/Congressos/Seminaris

I Jornada de Innovació per a la Sostenibilitat de la costa front el canvi climàtic

Altea (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:45

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Sostenibilitat en la Costa davant Canvi Climàtic

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Financiació Alternativa per a Pimes

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Compareixença Comissió forts temporals

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

participació Congrés Turesport "el nou fenomen turístic"

Vila-real (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

Inspecció Educativa Direcció Territorial d'Educació de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball de quatre dies

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Reunió Cap de Gabinet de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència "Jornada Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de Quatre Dies"

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:00

Altres

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball de quatre dies

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de quatre dies

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Altres

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de Quatre Diàs

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració Cimera Internaciol¡nal four day wsek

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Altres

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de Quatre Dies”,

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Primera Cimera Internacional de Reducció Jornada Laboral

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de quatre dies

València (València)

Director General de Turisme

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades innovació i sostenibilitat

Altea (Alacant)

Director General d'Economia Sostenible

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades Four Day Week Summit 2022. (Cimera Internacional de la Setmana de Quatre Dies)-Complex Esportiu-Cultural La Petxina

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Concert

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

10:00

Reunió

Reunió Agroambientals

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència de coordinació del personal de la FCVRE a Brussel·les

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Primera Cimera Internacional del Temps de Treball i la Jornada Laboral

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió d'equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball de quatre dies

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Visita

Visita Agrupació de zona d'Elx i a la UEO d'Elx

Elx (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:00

Reunió

Reunió de coordinació amb UTOPICUM

Alacant (Alacant)

Gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV (EPSAR)

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:30

Reunió

Reunió d'equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

10:30

Reunió

Reunió amb la Rectora de la Universitat d'Alacant

Alacant (Alacant)

Directora General de Persones Majors

10:30

Altres

Acte de clausura del curs 2021-2022 i homenatge a les Persones Majors de la Federació Provincial de l'U.D.P. de València

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Día Mundial Sense Tabac. Organitza Direcció General de Salut Pública i Addiccions

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

10:30

Reunió

Reunió d'Equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:00

Inauguració

Inauguració Jornada Redit

Paterna (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Reunió

Reunió amb el gabinet de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Biocllimàtica i el director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència al XIII Fòrum de Consellers de REDIT

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Foro Consejeros REDIT

Paterna (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Reunió

Despatx amb el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

11:00

Reunió

Reunió bilateral amb el Ministeri de Sanitat

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:00

Reunió

Reunió amb el gabinet de la Vicepresidència Segona i el conseller d'Habitatge i Arquitectura Biocllimàtica

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

11:00

Reunió

Ajuntament de Santa Pola

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:00

Reunió

Reunió amb A.VV.BENICALAP-ENTRECAMINS

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

XIV Trobada Projectes i Pràctiques de Cooperació, Universitat Politècnica de València

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

11:00

Reunió

Reunió Planificació Setmanal Subdireccions

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

11:00

Reunió

Reunió Conveni amb la UPV.

València (València)

Directora General d'Innovació

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Foro Consejeros REDIT

Paterna (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Asamblea Hosbec

Benidorm (Alacant)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

11:00

Reunió

Reunió amb direcció IVAM

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Fòrum de Consellers de REDIT

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Obertura Fòrum de Consellers REDIT

València (València)

Director General de Turisme

11:15

Presentació

Jornades de la ruta "La horadel vermut", CONHOSTUR

Benidorm (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica i el director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Congrés Bicentenari Diputació Provincial Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresident Segon y gabinet Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:30

Reunió

Reunió amb el vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica.

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

11:30

Presentació

La Importància Econòmica i Social del Sector Vitivinícola en la Comunitat Valenciana”

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:30

Reunió

Reunió amb el Degà del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

11:30

Cloenda

Acte acadèmic de graduació de l'alumnat del Conservatori Superior de Dansa d'Alacant

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Altres

Trobe amb la Rectora de l'UJI

Castelló de la Plana (Castelló)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:00

Reunió

Reunió Pla Especial "Operació Pas de l''Estret 2022"

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Secretaría Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a la 1ª Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de Quatre Dies.

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

12:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb l'ajuntament de Sta. Magdalena de Polpis

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:00

Presentació

Webinar Guia de Gestió Directa de l'Urbanisme a la C. V.

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

12:00

Reunió

Reunió amb La Unió

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

12:00

Reunió

Reunió AENOR

València (València)

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

12:15

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

12:15

Reunió

Directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social i el director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

12:30

Visita

Entrada d'aigua de la Transferència Xúquer-Vinalopó

Aspe (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:30

Reunió

Reunió del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social i el director general de Coordinació Institucional

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:30

Reunió

Reunió amb el vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Secretaria Autonòmica d’Habitatge i Funció Social.

València (València)

Director General de Funció Pública

12:30

Reunió

Nous Canals de Comunicació

València (València)

Director General de Turisme

12:30

Reunió

Técnics de l'ajuntament de Novelda, plan DTI

Benidorm (Alacant)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:30

Visita

Entrada d'aigua de la Transferència Xúquer-Vinalopó, autoritzada per al present any 2022

Aspe (Alacant)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

12:30

Cloenda

Assisteix a la Cloenda del XXXII Congrès Anual de la AEDTSS

Alacant (Alacant)

Directora General de Personal Docent

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité Intercentres

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:30

Reunió

Reunió amb el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social i el director general de Coordinació Institucional

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:30

Reunió

Reunió amb el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, el secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social i el director general de Coordinació Institucional

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

12:30

Mesa Sectorial

Comité Intercentres contingut curricular Educació Primària. Telemàtica

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

12:30

Altres

Assistència Acte clausura del Congrés AEDTSS

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

13:00

Altres

Invitació Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball de quatre dies

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatxe assumptes Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Cloenda

Cloenda Jornada Dia Mundial Sense Tabac

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió amb la DGTIC, sobre digitalització Centres

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió amb l'ajuntament de Vilamarxant

València (València)

Directora General d'Innovació

13:00

Altres

Assistència a la Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball de quatre dies

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

13:00

Reunió

Trobada bilateral amb la directora general d'Habitatge i Arquitectura. Govern Illes Balears

Palma (Illes Balears)

Director Gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

13:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Comissió especial d'estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:30

Cloenda

Cloenda Congrés Nacional Plena Inclusicó

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

13:30

Reunió

Reunió amb Secretari Autonòmic de la Vicepresidencia.Recepció a funcionaris del Ministeri de la Joventut i del Ministeri d'Agricultura de la República Dominicana

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

13:30

Visita

Visita de funcionaris del Ministeri de la Joventut i del Ministeri d'Agricultura de la República Dominicana.

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

13:30

Reunió

Reunió amb Secretari Autonòmic de la Vicepresidencia.Recepció a funcionaris del Ministeri de la Joventut i del Ministeri d'Agricultura de la República Dominicana,

València (València)

Directora General d'Universitats

13:30

Reunió

Secretari Autonòmic de la Vicepresidencia. Recepció a funcionaris del Ministeri de la Joventut i del Ministeri d'Agricultura de la República Dominicana

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

14:00

Cloenda

Assisteix a la Cloenda del XXXII Congrés anual de l'Associació espanyola de dret del treball i seguretat social

Alacant (Alacant)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

14:30

Reunió

Reunió CIPFP Canastell

Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

16:00

Altres

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de Quatre Dies (Four day week international summit)

València (València)

Directora General d'Innovació

16:00

Altres

Assistència a la Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball de quatre dies

València (València)

Gerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV (EPSAR)

16:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Four days summit

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

17:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a la 1a Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral. Sindicats i Polítiques de Reducció de Temps de Treball.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

17:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de Quatre Dies

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

17:30

Visita

Visita a l'Acceleradora - GENION

Petrer (Alacant)

Director de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE)

17:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència Cimera Internacional sobre la setmana de quatre dias. Panell 3. Sindicats i polítiques de reducció del temps de treball

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

18:50

Altres

Assistència a la cloenda Cimera Internacional sobre reducció del temps de treball

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

19:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a la cloenda de la 1a Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral.

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

19:00

Altres

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de Quatre Dies

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

19:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Cloenda a càrrec de la Vicepresidenta i Consellera de Polítiques Inclusives de la Generalitat, Mónica Oltra, i de la Vicepresidenta Segona i Ministra de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya, Yolanda Díaz.

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

19:00

Lliurament de Premis

VI Premis Empreses Inspiradores- Jovempa-N

Elda (Alacant)

Director de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE)

19:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Cimera Internacional sobre la semana de quatre dies. Cloenda Vicepresidenta Segona y Consellerera d'Igualtat i Polítiques Inclusives y de la Vicepresidente Segona i Ministra de Treball i Economía

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

19:15

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Fira Mislata

Mislata (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

20:30

Fira comercial

II Gala del Comerç de Cullera

Cullera (València)

Director General d'Administració Local

20:30

Altres

ACECU Gala Comerç de Cullera

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

Jornades/Congressos/Seminaris

XIV Congres Estatal i II Iberoamaricà del Treball Social

Ciudad Real (Ciudad Real)

Director General de Desenvolupament Rural

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació cimera jornada 4 hores

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

Jornades/Congressos/Seminaris

Four days week summit-LABORA

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

Lliurament de Premis

XXI Assemblea General Ordinària, l'Acte de Lliurament de la 13a Edició dels Premis EnerAgen i la V Trobada d'Agències i Organismes públics

Alcalá de los Gazules (Cádiz)

Gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE)

Presentació

Primera Cimera Internacional sobre la Reducció del Temps de Treball i la Jornada Laboral de quatre dies

València (València)