Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 12 maig 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació de subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Taller d'aprenentatge mutu sobre el gènere en els fons del FSE/FEDER dedicats a la I+D+I

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:00

Reunió

Reunió amb el director territorial d'Hisenda i Model Econòmic.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Despatxe assumptes Parc Empresarial de Sagunt, SL

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:30

Reunió

Convocatòria de la Comissió Tècnica Decret 103/2020 de 7 d'agost de 2020

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

12:30

Presentació

Presentació de la convocatòria subvencions 2021 per al foment de la investigació i transferència de coneixement en economia

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Territorial de l´Agència Estatal d´Administració Tributària

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Territorial per la Direcció i Coordinació Tributària de l'AEAT.

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

18:00

Reunió

Reunió amb el Director General d´Economia

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Presentació

Presentació "Implantació de SAP S/4HANA en la Junta de Extramadura"

Mérida (Badajoz)