Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 12 maig 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió de l'FÒRUM GVA-CEV Grup Habitatge & Edificació fons EU

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:00

Reunió

Grup de treball d'Edificació.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Puçol

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:45

Presentació

Presentació ajudes IEEV.CV

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:45

Presentació

Presentació de el Pla d'Ajudes 2021 IEE informe d'avaluació de l'edifici

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:45

Presentació

Presentació Ajudes IEEV.CV

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:45

Presentació

Presentació ajudes IEEV.CV

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Reunió

Reunió "Coordinació evaluació pojectes tractors" amb les Universitats Publiques i la Directora General d'Ànàlisi i Polítiques Publiques.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Reunió

Reunió amb Pla Cabanyal

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:30

Visita

Visita a l'edifici de Correus a Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:00

Reunió

Reunió amb Delegat de Protecció de Dades de la Conselleria de Participació, transparència

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Visita

Visita rehabilitació habitatges al barri del Cabanyal de València

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:30

Visita

Visita rehabilitació habitatges Cabanyal. Plà PIP

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

13:30

Reunió

Reunió de seguiment amb l'EVha

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Taller I4C. Innovate4Climate.

València (València)