Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 14 abril 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Directors Generals de Transport de l'Estat i de les Comunitats Autònomes - videoconferència

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Directors Generals de Transport de l'Estat i de les Comunitats Auntónomes

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:30

Reunió

Visita Centre hípico Godella

Godella (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:30

Acte commemoratiu

Reunió amb rectora de la UA sobre conveni signat amb l'ICV

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:30

Visita

Visita a la Xarxa Sísmica de la Universitat d'Alacant amb la Rectora i el Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:30

Reunió

Videoconferència amb el Govern Balear

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

13:30

Reunió

Reunió Aj. Cinctorres con DG Medi Natural

València (València)