Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 11 maig 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:30

Reunió

Reunió amb el President de FECOVAL

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:00

Reunió

Reunió Associació Empreses de Rehabilitadors Tècnics d'Edificis de la CV (AECVAL)

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió de constitució de la comissió mixta de seguiment i control de la càtedra de nova transició verda 2021 amb la UV.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Presentació

Presentació de la Manifestació d'Interés. Construcció circular, materials i processos per a una economía baixa en carboni.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:30

Presentació

Presentació del MDI. CONSTRUCCIÓ CIRCULAR. MATERIALS I PROCESSOS PER A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI.

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Presentació

Presentació de la Manifestació d'Interés. Construcció circular, materials i procesos per una economía baixa en carboni. València (València)

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió de constitució de la comissió mixta de seguiment i control de la càtedra de nova transició verda 2021 amb la UPV.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Presentació de la Manifestació d'Interés. Construcció circular, materials i processos per a una economía baixa en carboni.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:00

Reunió

Reunió amb la Federació d'Empreses de la Comunitat Valenciana Contractistes d'Obres Públiques de l'Administració (Fecoval),

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:30

Reunió

Comissió Interdepartamental Postemergència

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:30

Reunió

Comissió interdepartamental postemergència

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió de constitució de la comissió mixta de seguiment i control de la càtedra de nova transició verda 2021 amb la UJI.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

11:30

Reunió

EVHA - Adjudicacions Vinaròs - Benicarló - Almassora - Borriana

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Presentació

Presentació Pressupostos Participatius de la Generalitat Valenciana

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Presentació

Presentació Pressupostos Participatius de la Generalitat Valenciana.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Presentació

Assistència telemàtica a l'acte de presentació dels Pressupostos Participatius de la Generalitat.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:30

Reunió

Viviendea

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

13:00

Reunió

Reunió amb el president de l'Associació de Promotors de València (APROVA)

València (València)