Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 20 maig 2021 Dia següent

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

09:00

Visita

Visita de treball al port de Burriana

Borriana (Castelló)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de seguiment de l'Acord de cooperación entre la Universitat Miguel Hernández y la Generalitat en l'ambit de la planificació territorial i les infraestructures

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de seguiment Conveni U.Miguel Hernández

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assisteix al Ple de les Corts

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assisteix a la cloenda del 43 congrés confederal d'UGT

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Reunió amb AVANZA - videoconferència

València (València)

Directora Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat

12:00

Reunió

Federació d'Associacions de Veïns de Paterna (FAVEPA)

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

16:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Òrgan executiu del Consell de l'Horta de València

València (València)