Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 31 maig 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació dirección general

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Habitatge i Funció Social.

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Reunió

S.A. Habitatge - Reunió de Coordinació

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:00

Reunió

Reunió amb la interventora delegada València (Valencia)

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social i el Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona i la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria amb el directors generals

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Reunió

S.A. Arquitectura - Reunió de Coordinació

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:30

Reunió

Reunió coordinació setmanal de les Secretaries Autonómiques y Direccions Generals de la Vicepresidencia Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica i amb el Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic i l'ajuntament d'Alfafar

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:30

Reunió

Reunió coordinació setmanal de les Secretaries Autonómiques i Direccions Generals de la Vicepresidencia Segona i Conselleria de Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

13:15

Reunió

Reunió amb les Direccions Territorials de la Vicepresidència Segona

València (València)