Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior divendres, 25 novembre 2022 Dia següent

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

08:55

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva ATMV

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

08:55

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió excutiva ATMV

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

09:00

Reunió

Consell d'Administració VPI Logística, S.A.

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades Associació Espanyola Tècnics Urbanistes

València (València)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració VPI Logística, S.A

València (València)

Director Gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

09:15

Jornades/Congressos/Seminaris

X Jornada Anual 2022. Vectores de Cambio del Urbanismo Español

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió i posterior visita a l'ajuntament de Moixent

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió i posterior visita a l'ajuntament de Moixent

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Lliurament de Premis

Lliurament dels Premis Rei Jaume I

València (València)

Director Gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

12:30

Presentació

Presentació de la plantilla i dels nous efectius de la Policia Local de Llíria

Llíria (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Altres

Assisteix a l'acte del 120 aniversari de la Cámara de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional