Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior divendres, 25 novembre 2022 Dia següent

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

10:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació Programa d'Optimizació i Integració Terapèutica

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració III Reunió Interdepartamental de les Comissions de Teixits i Tumors de la CV

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració de l'acte del V Dia de la Investigació Clínica i VII Trobada D'Investigació, organitzat per l'Institut d'Invetigació ISABIAL

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:00

Lliurament de Premis

Premis Jaume I

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

12:30

Reunió

Reunió amb la gerència de l'Hospital General Universitari d'Elx sobre el Pla INVEAT

Elx (Alacant)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:30

Reunió

Videoconferència amb Gerents dels Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana

València (València)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional