Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 28 maig 2021 Dia següent

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

07:00

Altres

Des de les 07.00 hores es realitzarà en el Districte Digital d'Alacant el programa de la Ser, hui per hui

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Reunió

Despatxe Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

08:30

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

08:30

Reunió

Coordinació de la Direcció General amb els/la subdirectors/ora

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

NEF en línea amb Esteban Beltrán, Director d'Amnistia Internacional

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. del Institut Valencià de Formació, Investigació i Calitat dels Serveis Social (IVAFIQ)

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada de benvinguda Cus escala tècnica i superior Policies Locals

Cheste (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal de les Secretaries Autonómiques y Direccions Generals de la Vicepresidencia Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Altres

NEF Online amb el Director d'Amnistia Internacional

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonómic de Planificació i Organització del Sistema.

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió del Consell de Direcció de la Secretaria Autonómica d'Agricultura i Desenvolupament Rural

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Secretària Comité de Direcció del RIS3CV

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

videoconferència amb AVEP (Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos)

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

09:00

Reunió

Reunió amb REACU per videoconferència.

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:00

Reunió

Reunió Ajuntament Alcora

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació amb Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitage y Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Reunió

Amb l'alcalde

Tavernes de la Valldigna (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la Subsecretaria, Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals, Subdireccions Generals, Secretària General i Cap del Servei de Gestió Econòmica.

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió d'agenda amb el Secretari Autonòmic d'Ocupació.

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció de Labora.

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de LABORA

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió de Subsecretaria, Secretàries Autonomicas i totes les direccions generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb Subsecretaria, Secretaria General Administrativa i Subdireccions Generals

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Openmetal

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió Secretaría del Comité de Direcció de RIS3-CV

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal de Sotssecretaria, Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció de LABORA

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:30

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:30

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:30

Ple del Consell

Ple del Consell.

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment, Sanitat- Educació

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:30

Reunió

Comissió de Seguiment Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

09:30

Reunió

Reunió amb Greenalia

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Curs Escolar 2020-2021

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

09:30

Reunió

Reunió Seguiment Agermanament Comunitari Valencià

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

UPV Participació jornada projecte DG (On line, teams)

València (València)

Directora General de Pressupostos

09:30

Reunió

Amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:30

Reunió

PIMA Adapta Costas: Visor

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

09:30

Reunió

Reunión de coordinación de Inteligencia

Benidorm (Alacant)

President

10:00

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Ple del Consell

Ple del Consell

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Reunió Vueling - online

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Comité de Seguiment del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité de Seguiment POCV FEDER 14-20

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista sobre l'Estudi de Reserva de Sòl per al periòdic Llevant.

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:00

Reunió

Reunió Comissió Tècnica Ministeri de Justícia

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Foro d'Investigació Sanitària organitzat per l'Institut de Salut Carlos III

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Comissió Territorial d'Urbanisme Castelló

València (València)

Directora del Gabinet del President

10:00

Reunió

Reunió caps de gabinet

Alacant (Alacant)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Permanent del Patronat del Museu de Belles Arts de València

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Reunió del grup de treball amb OOLL.

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

10:00

Reunió

Reunió amb la CEV

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Tècnica

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió membres jurat Concurs idees Cala Advocat Benissa

Benissa (Alacant)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència de coordinació del personal de la FCVRE a Brussel·les

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

10:00

Reunió

Reunió amb SEQIRUS Spain, per delegació de la Consellera

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Es realitzarà el Consell del Govern en les instal·lacions de Districte Digital d'Alacant

Alacant (Alacant)

Directora Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat

10:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Burjassot

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:15

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:30

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. de Gestió i Organització del Sistema

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:30

Reunió

Reunió amb Ajuntament de Viver i DGIEM

València (València)

Director General de Centres Docents

10:30

Reunió

Alcaldessa i regidora d'Educació del Ajuntament d'Enguera. VIDEOCONFERÈNCIA

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

10:30

Visita

Visites Patrimoni Alacant

Alacant (Alacant)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:30

Reunió

Ajuntament de Viver

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Reunió

Reunió amb la cap de Servei de Projectes i Obres

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista Cadena Ser

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

11:00

Lliurament de Premis

III Edició lliurament PREMIS GO!

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista À Punt - Presidència Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:00

Reunió

Participa en una Reunió amb Ambaixada d'UK a Espanya sobre Fons Europeus i temes comercials

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell General del Consorci de MuseUs de la CV

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió coordinació Direcció General de Funció Pública

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple Consell Consorci Museus

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

11:00

Reunió

Visita edifici port d'Alacant i reunió amb la Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Alacant (Alacant)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

11:00

Reunió

Reunió Vaersa

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:00

Reunió

Reunió presencial amb Antonio Olmedo (President de APROVA)

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Lliurament de Premis

Lliurament Premis GO Transparència de la Diputació de València

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

11:00

Altres

Assistència a l'acte de lliurament d'agraïment pel suport i col·laboració rebut per AFEMPES

Paterna (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió Coordinació amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General de Internacionalización

11:00

Reunió

Reunió amb l'Ambaixada de UK a Espanya.

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

11:00

Reunió

CTEAJE - Ciberseguretat

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

11:00

Lliurament de Premis

3ª Edició Premis GO! de la Diputació de València

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

11:00

Lliurament de Premis

Agraïments per 20 Aniversari d'Afempes

València (València)

Director General de Valenciana d'Aprofitaments Energètics de Residus (VAERSA)

11:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

València (València)

President

11:30

Visita

Visita el Museu Didàctic i Interactiu de Ciències del Baix Segura de la Comunitat Valenciana, MUDIC. Assisteix la consellera d'Innovació

Orihuela (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:30

Visita

Visita al MUDIC

Orihuela (Alacant)

Director General d'Esport

11:30

Reunió

Alcalde Ajuntament de Ontinyent

Ontinyent (València)

Directora del Gabinet del President

11:30

Visita

Acompanya al president a la visita del Museu Didàctic i Interactiu de Ciències del Baix Segura de la Comunitat Valenciana, MUDIC. Assisteix la consellera d'Innovació

Orihuela (Alacant)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

11:30

Visita

Visita a Jutjats de família Alacant

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

11:30

Reunió

Reunió amb el Director de REDIT

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:45

Visita

Visita als Jutjats de família d'Alacant

Alacant (Alacant)

President

12:00

Presentació

Assisteix a la presentació del Centre d'Investigació i Innovació Agroalimentària i Agroambiental, CIAGRO-UMH. Assisteix la consellera d'Innovació

Orihuela (Alacant)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Reunió

Reunió amb Associació ELVIART

Alacant (Alacant)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió per videoconferència de la Comissió Interdepartamental de Cooperació.

Alacant (Alacant)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb representants Associació Viticultors i Productors de les Terres dels Alforins.

Moixent (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Presentació

Presentació del Centre d'Investigació i Innovació Agroalimentari i Agroambiental

Orihuela (Alacant)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:00

Reunió

Reunió de cooridinació de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament (Videoconferencia)

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Reunió

Reunió Grup Parlamentari Compromis província Castelló - Presidència Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

12:00

Reunió

Reunió amb representants Associació Viticultors i Productors de Terres dels Aforins

Moixent (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió Comissió Interdepartamental Cooperacio (Telemàtica).

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Visita

Visita a l'emplaçament de Torretxó d'Alzira del Concurs Internacional de Europan16 amb el Comité Nacional de Europan España

Alzira (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

12:00

Reunió

Reunió amb Pilkington, DG Treball i DGIEM

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector de l'institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió de coordinació de les Direccions Generals de la Secretaria Autonómica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General de Centres Docents

12:00

Reunió

Reunió amb l'equip directiu del Centre Aire Lliure, Cooperativa d'ensenyament d'Alacant. Despatx del director.

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

12:00

Presentació

Presentació del Centre d'Investigació i Innovació Agroalimentari i Agroambiental (CIAGRO) del Campus de Desamparados a Oriola.

Orihuela (Alacant)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

12:00

Reunió

Reunió amb Directora del Servei d'Emergències Sanitàries

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:00

Reunió

Reunió Ajuntament de Sagunt

Sagunt (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió Coordinació Secretaria Autonomica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

12:00

Presentació

Presentació III Informe Rendició comptes UPV

València (València)

Directora del Gabinet del President

12:00

Presentació

Acompanya al president a la presentació del Centre d'Investigació i Innovació Agroalimentària i Agroambiental, CIAGRO-UMH. Assisteix la consellera d'Innovació

Orihuela (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Convocatoria Comissió Interdepartamental (telemática)

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvoluptament(telemática).

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector de l'IVCR+i

València (València)

Directora General de Internacionalización

12:00

Reunió

Reunió en la Cambra de Castelló per a decidir les empreses que rebran el Premi a l'Exportació 2020.

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:00

Reunió

Reunió jutjats social

Alacant (Alacant)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

12:00

Reunió

Convocatòria a la sessió de constitució de la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

12:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible,Sectors Productius ,Comerç i Consum, la Directora General d'Indústria,Energia i Mines i l'empresa Pilkington

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:00

Reunió

Pilkington

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Visita

Visita a l'emplaçament de Torretxó d'Alzira del Concurs Internacional de Europan16 amb el Comité Nacional de Europan España

Alzira (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de San Miguel de Salinas

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Presentació

Presentació Intranet Labora

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Constitució de la Comissió Interdepartamental per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

Alacant (Alacant)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:00

Presentació

Presentació del Centre d'Investigació i Innovació Agroalimentarioy Agroambiental (CIAGRO)

Orihuela (Alacant)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:15

Reunió

Reunió jutjats de la jurisdicció social

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió amb el regidor d'urbanisme de l'ajuntament d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:30

Reunió

Reunió telemàtica amb Begoña Serrano (IVE), Rosa Mª Castillo Vilanova (COACV) i Martín Pomares (AATCV) sobre Registre IEEC.CV

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

12:30

Reunió

Col.laboració Projecte Europeu Migració

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Coordinació amb S. A. Planificació i Organització del sistema, D.G. Infraestructures dels S. S., D.G. Ivafiq dels S. S

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

Reunió bilateral CC.*AA i Ministeri CVD_Covid19

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:45

Reunió

Reunió Diputada turisme província Castelló - Presidència Castellon

Castelló de la Plana (Castelló)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Visita

Seguiment obres defensa talussos a Xàbia

Xàbia (Alacant)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Visita

Visita Obra Edificant - CEIP "Les Foies".

Gandia (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Reunió

Consell IVF - videoconferència

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell General IVF

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple del Real Patronat del Museu Reina Sofia

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb Direcció General de Personal Docent

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

13:00

Reunió

Videoconferència Pla Ariadna amb agents socials UGT, CCOO y AJEV

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Reunió Gabinet del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

13:00

Reunió

Consell General IVF. Telemàtic

València (València)

Director General d'Esport

13:00

Altres

Finals Pilota a l'Escola

Ontinyent (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:00

Reunió

Presentació de l'informe d'Auditoria de l'ISCIII a l'INCLIVA

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Videoconferència APROVA

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

13:00

Reunió

Videoconferència Plan Ariadna amb agents socials, UGT, CCOO i AJEV

València (València)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

13:00

Visita

Seguiment d'obres defensa talussos a Xàbia

Xàbia (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

13:30

Reunió

Reunió amb la Directora General de l´Agència Tributària Valenciana

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

13:30

Reunió

Reunió Associació Fibrosi Quistica

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

14:00

Reunió

Reunió interna amb el Subdirector General de Mobilitat

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

14:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Encontre empresarial amb COEVAL

Ontinyent (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

15:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Curs, Drons Pla platges segures

Castelló de la Plana (Castelló)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

17:00

Visita

Visita Obra Col·legi Rural Agrupat Mondúver-La Safor.

Palmera (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

17:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista en el programa "Pròxima Parada" de ràdio À Punt

Castelló de la Plana (Castelló)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

18:00

Visita

Visita a la 1a Plaça del Llibre.

Gandia (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

18:00

Reunió

Reunió amb Andrés Perelló. Ambaixador de la representació permanent d'Espanya davant la UNESCO

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

19:00

Altres

Assistix al Fòrum 4 Estaciones "Mujer y Ciencia” Club Información de Alicante

Alacant (Alacant)

Directora General de Cultura i Patrimoni

21:00

Altres

A la llum de la lluna: Concert Revolver

València (València)

Director Gerent del Consorci Espacial Valencià (VSC)

Reunió

Reunió projecte H2020 Agència Espacial Europea (9:30-12:00)

València (València)