Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 27 maig 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Reunió de la Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics per mitjans telemàtics

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la direcció general

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Jurat del concurs de projecte edifici pilot d'habitatge públic sostenible a Alcoi

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Sessió de Control

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:00

Visita

Visita Ajuntament de Betxi (Castelló)

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

11:00

Reunió

Reunió amb Directora General de l'Agència Tributària Valenciana

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:30

Reunió

Reunió telemàtica amb la directora general d'Anàlisi i Polítiques Publiques.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunió interna de Tanteig i Retracte

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació de Tanteig i Retracte

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonómica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilidad Energètica

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:00

Reunió

Reunió amb el Gabinet de la Vicepresidencia Segona del Consell

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

eunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:30

Reunió

Reunió telemática amb la presidenta de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés sobre el conveni Xaloc.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Reunió

Reunió ordinària de la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

13:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

13:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista en COPE Ràdio, divulgació ajudes IEEV.CV

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

16:30

Conferència

Participació en la conferència "Innovate4Climate"

València (València)