Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 20 maig 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió amb Jose Luis Santa Isabel (Federació de Contractistes d'Obra Pública de la Comunitat Valenciana)

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la direcció general

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió amb el President de l'Associació de veïns de "Virgen del Carmen Mil viviendas"

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Mesa Tècnica

Taula de contractació

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Corts

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Reunió

Reunió telemática amb l'Ajuntament de Vinaròs sobre el conveni Xaloc.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Grup de Treball de la Comissió Interdepartamental per a la Lluïta contra el Despoblament dels Municipis Valencians, videoconferència

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:00

Reunió

Reunió amb José Luis Alapont Ramón (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Politècnica de València)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretaria Autonòmica de Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Secretària d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Firma de conveni

Signatura del conveni marc amb la Rectora de la Universitat de València per a la creació de la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Reunió

Reunió ordinària de la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries.

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

13:00

Reunió

Reunió telemàtica amb la Directora General d'Habitatge, Regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Teulada i tècnics de l'ajuntament

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

13:00

Firma de conveni

Firma del convenio marco con la Rectora de la Universitat de València para la creación de la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad.

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

13:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Teulada

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació en el seminari "Gestió Pública de conservació del patrimoni arquitectònic"

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

19:00

Conferència

Conferència La Via valenciana respecte a les polítiques d'habitatge

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

19:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Videoconferència del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica: "La via Valenciana respecte a les polítiques d'Habitatge"

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

19:00

Conferència

Conferencia Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica: "La Via valenciana respecte a les polítiques d'Habitatge" València (València)

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

19:00

Conferència

Videoconferència del Vicepresident Segon i Conseller d'habitatge i Arquitectura Bioclimàtica: "La via Valenciana respecte a les polítiques d'habitatge

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

19:00

Conferència

Assistència a la conferència La Via valenciana respecte a les polítiques d'habitatge

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

19:00

Conferència

Conferència del Vicepresident Segon "La Via Valenciana respecte a les polítiques d'Habitatge "

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

19:00

Conferència

Conferència "La via Valenciana respecte a les politiques d'habitatge"

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

19:00

Conferència

Conferència del Vicepresident Segon "La Via Valenciana respecte a les polítiques d'Habitatge "

València (València)