Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 9 febrer 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Coordinació de l'Acció de Govern

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

SESSIONS ABOUT FAQ 2021-2027 Technical seminars: webinar on REACT-EU

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10:00

Reunió

Linies COVID - Associació Comerciants

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Despatxe assumptes Sector Públic

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Consultoría Gartner

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:30

Reunió

Reunió amb el Director General de Qualitat i Educació Ambiental

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:00

Reunió

Fundació - LINIES COVID

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Coordinació de l'Acció de Govern

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

13:00

Reunió

Reunió sobre pressupostos participatius amb la DG Pressupostos, el SA Participació i Transparencia, i la DG de Participació Ciutadana

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació dels subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Directora General de Pressupostos

13:00

Reunió

Reunió per Webex amb la D.G. de Participació Ciutadana, el S.A. d'Hisenda i el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:30

Reunió

Reunió Direcció General Fons Europeus i l'IVACE

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

14:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de Vicepresidència i Polítiques Inclusives i la Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal.

València (València)

Director General de Fons Europeus

14:30

Jornades/Congressos/Seminaris

CPMR Core Group Virtual meeting

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar Wolkers Kluwer ¿ Preparat per a una gestió eficaç dels Fons Europeus de recuperació?

València (València)