Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.  Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 
Dia anterior dimarts, 3 octubre 2023 Dia següent

director general d’Indústria

09:30

directora general de Comerç, Artesania i Consum

10:00

directora general de Turisme

11:00

directora general de Comerç, Artesania i Consum

11:30

consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

11:30

secretària autonòmica de Turisme

12:00

secretària autonòmica de Turisme

12:00

directora general de Turisme

12:00

directora general de Comerç, Artesania i Consum

12:30

directora general de Turisme

13:15

consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

13:30

directora general de Comerç, Artesania i Consum

13:30

directora general de Turisme

14:15

consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

18:00

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data d'actualització del text: octubre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional