Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 25 maig 2021 Dia següent

Director General d'Urbanisme

09:30

Reunió

Videoconferència RECUV's

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Reunió regidor d'Urbanisme Ajuntament Vinaròs

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Pressupostos participatius( hackató)

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Lliurament de Premis

Lliurament de premis Importantes 2020

Alacant (Alacant)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió amb AMPERTEC ENERGY

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administración de l'ATMV

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració ATMV

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració ATMV. Videoconferencia

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:50

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva de l'ATMV

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:50

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva de ATMV. Videoconferència

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva ATMV

València (València)