Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior dimarts, 1 novembre 2022 Dia següent

Director General Societat de Projectes per a la Transformació Digital

08:00

Altres

Accions de networking, contactes, reunions amb organitzacions públiques i inversors, promoció cinematogràfica en America Film Market

Los Ángeles

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió de coordinación amb el Servei d'Acreditació i Inspecció de Centres i Serveis

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:30

Reunió

Reunió Coordinació amb Secretaria Autonòmica Cooperació/DG Qualit Demo Resp Soc/DG Cooperació.

València (València)

Director del Programa vinculat al Pla de recuperació, transformació i resiliència

09:30

Reunió

Reunió seguiment REACT-EU

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:30

Reunió

Reunió associacions feministes per a explicar l'agrupació de partits judicials en matèria de violència de gènere

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

13:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió de Coordinació de l'Equip de Gabinet.

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

16:30

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat i les Direccions Generals.

València (València)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional