Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 20 gener 2022 Dia següent

Directora General de Participació Ciutadana

08:00

Reunió

Reunió del Jurat dels premis Participa-Acció

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

08:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Assistència FITUR 2022

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Reunió

Reunió de coordinació Fons Europeus

València (València)

Director General de Fons Europeus

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb la secretària autonómica de Model Econòmic i Finançament

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

08:50

Jornades/Congressos/Seminaris

Participa en el taller "Instruments de finançament per a I+D+i"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:00

Reunió

Reunió i visita amb la Directora General d'Innovació al Centre Tecnològic AINIA

Paterna (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Comité de Dirección LABORA

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:00

Reunió

Reunió amb els Directors/es de les Oficines Comarcals Agràries

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

09:00

Reunió

Reunio Grup de Treball de Energies Renovables

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:00

Reunió

Reunió Grup de Treball d'Energies Renovables

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de la DG

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Comité de Direcció de Labora

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:00

Reunió

Reunió GRUP EERR

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

09:00

Reunió

Grup de Treball EERR

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió amb el SA d'Innovació i Transformació Digital i l'Institut Tecnològic de l'Alimentació

Paterna (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Comité Direcció LABORA

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Fira comercial

Assistència FITUR, IFEMA, Madrid

Madrid (Madrid)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Fira comercial

Assistència FITUR, IFEMA. Participació en diverses presentacions i ponències en Fitur

Madrid (Madrid)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió coordinació agenda

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tributs i Joc

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:30

Reunió

Reunió amb representants de la Comissió Europea

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:30

Reunió

Trobades anuals amb la Comissió Europea 2021 FSE

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració Jornada FP i Indústria 4.0

Sagunt (València)

Director General de Tributs i Jocs

09:30

Reunió

Reunió periòdica amb el Secretari Autonòmic d´Hisenda

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Reunió

Presentació del Corredor Mediterrani a Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió Coordinació amb el Servei de Contracte Programa

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

director general d'Infraestructures Educatives

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Reunió

DG de Coordinació de l'Acció del Govern

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

10:00

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament i amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

10:00

Reunió

Reunió Grup de treball sobre informació económica i indicadors conjunturals de la Conferencia Sectorial para la Millora Regulatòria i el Clima de Negocis. Ministeri d'Afers Econòmics (Telemàtica)

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:00

Reunió

Reunió amb la D.G. de Persones Majors i representants dels Serveis de Farmacia Sociosanitaris

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Comissió seguiment projecte "Consells plurals a El Salvador" 2020. Fons valencià, amb Eduard Amer.

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb DG del Sector Públic i Patrimoni

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

10:00

Reunió

Reunió amb DG de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb els directors i directores de les escoles superiors de disseny i de cerámica centres ISEACV

València (València)

Directora General de Persones Majors

10:00

Reunió

Reunió amb el Director General d'Infraestructures de Serveis Socials i representants dels Serveis de Farmàcia Sociosanitaris

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

10:00

Reunió

Reunió estatus MRR i Fons Europeus.

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

10:00

Reunió

Reunió tècnica del GTAN Intervencions FEADER

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Reunió

Ajuntament de Sagunt i l’Associació ADACAM

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

10:00

Reunió

Videoconferència Òrgan Coordinador Comité Estratègic d'Innovació AVI

València (València)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

10:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió constitutiva del Comité Organitzador del Quaranté Aniversari de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de l'Agència Tributària Valenciana

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:15

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Hisenda.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:30

Reunió

Reunió amb el Síndic de Greuges

Alacant (Alacant)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

10:30

Reunió

Orienta

València (València)

Directora General de Personal Docent

10:30

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:30

Reunió

Reunió Síndic de Greuges

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Altres

Día de la Comunitat Valenciana en Fitur 2022

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora del MIM de Sueca

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:00

Reunió

Reunió presentació de l'informe final de resultats “Cuidat de Persones” realitzat per la Universitat d'Alacant.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb Abonos Orgánicos Montagut i el grup DAM

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

11:00

Fira comercial

Dia de la Comunitat Valenciana en Fitur 2022

Madrid (Madrid)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

11:00

Fira comercial

Dia de la Comunitat Valenciana en Fitur 2022

Madrid (Madrid)

Director General de Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb FIECOV i Subdirecció General de Transició Ecológica

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Reunió regidor d'Urbanisme Ajuntament Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Roda de premsa

Roda de prensa. Programació Expositiva 2022. Centre del Carme

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

11:00

Exposició

Assistència al Dia de la Comunitat Valenciana en Fitur 2022.

Madrid (Madrid)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:00

Reunió

Grup de treball indicadors PEIV

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:30

Presentació

Presentació de l'Informe per a innovació en els processos de selecció del personal de la Generalitat

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Subdirectora General de la Tresoreria

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

11:30

Presentació

Acte presentación de l’Informe del grup de treball d’estudi i proposta de mesures per a la innovació en els processos de selecció de personal al servei de l’Administració de la Generalitat. el

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

11:30

Presentació

Acte de presentació de l’Informe del grup de treball d’estudi i proposta de mesures per a la innovació en els processos de selecció de personal al servei de l’Administació de la Generalitat

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:30

Presentació

Presentació de l'Informe per a innovació en els processos de selecció del personal de la Generalitat

València (València)

Directora General d'Innovació

11:30

Reunió

Reunió amb la Directora de LAS NAVES

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:30

Presentació

Presentació Informe per a innovació en els processos de selecció del personal de la Generalitat

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:00

Visita

Visita Barri Miguel Hernández d'Alacant

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió amb la Presidenta de la Mancomunitat de La Costera - Canal

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Assistència al Consell Assessor de REBUILD 2022

Madrid (Madrid)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

12:00

Reunió

Videocomferència amb el personal directiu de l'empresa Sanustech

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

12:00

Reunió

Reunió amb l´Agència Tributària Valenciana

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió Amb la Fundació Novaterra

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

12:00

Presentació

Presentació per videoconferència de les ajudes en matèria de comerç, artesanía i consum per a l'exercici 2022

València (València)

Directora General de Internacionalización

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació, junt a IVACE, en el programa de primera experiència professional en les Administracions Públiques per a contractació de persones desocupades menors de 30 anys.

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Reunió

Reunió amb el director general de Tributs i Joc.

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració jornada "Igualtat en el Món Rural". Fem Xarxa. Fem Igualtat (En línia)

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió Presidenta de la Mancomunitat de La Costera.

València (València)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

12:00

Reunió

Reunió telemática amb la DG de Costes del Ministeri de Transició Ecològica i Reto Demogràfic

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

12:00

Reunió

Reunió Plans d'Igualtat

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Mesa de Trancició Energètica. Oficines de l'Energia

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Assistència al Consell Assessor de REBUILD 2022

Madrid (Madrid)

Directora de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i)

12:00

Reunió

Reunió amb la directora de l'IVAM

València (València)

Gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE

12:00

Reunió

Formació Interna 2022

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:15

Reunió

Reunió de revisió i seguiment projecte NEFIS

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:15

Reunió

Revisió i seguiment projecte NEFIS

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Valencià de Seguretat Industrial

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:30

Reunió

Reunió amb el director general de Transició Ecològica

València (València)

Director General de Transició Ecològica

12:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i Cap de Premsa de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica y Transició Ecològica

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:30

Reunió

Consell Valencià de la Seguretat Industrial

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

13:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Innovació i el Regidor de l' Agenda Digital i Administració Electrònica de l'Ajuntament de Valéncia

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Subsecretaries i Secretaries Autonòmiques

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatxe assumptes Patrimoni

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de secretaris autonómics i subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissio de Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Reunió

Comissió de Secretaries Autnòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmic i Subssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris/as Autonòmics i Sotssecretaris/as

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris/as Autonòmics i Sotssecretaris/as

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió SS.AA. i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris/es i Subssecretaris/es

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Reunió

Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries.

València (València)

Director General de Relacions amb Les Corts

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió secretaris a. i sotssecretaris

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió amb l'associació d'Alzheimer de La Vall d'Uixo y la Directora General d' Acció Comunitaria i Barris Inclusius

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

13:00

Reunió

Reunió de gestió de l'equip directiu de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones

València (València)

Directora General d'Innovació

13:00

Reunió

Reunió amb el SA d'Innovació i Transformació Digital i Regidor de l'Ajuntament de València

València (València)

Director General d'Esport

13:30

Recepció/Audiència Oficial

Recepció Club Escacs Paterna

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

13:30

Reunió

Reunió amb l'empresa Lzlabs

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

14:00

Reunió

Reunió amb el vicerrectors i la Secretària Autonòmica. Revisió Convenis

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

14:30

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació dels subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

15:30

Reunió

Reunió amb el directors generals sobre Fons de Reconstrucció

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

15:30

Reunió

Reunió amb la secretaria autonòmica

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:00

Reunió

Reunió de coordinació d'alts càrrecs de la Conselleria

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

16:00

Reunió

Reunió de coordinació Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

16:00

Reunió

Enerfin

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

16:00

Reunió

Reunió coordinació ALTS CÀRRECS

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

16:00

Reunió

Reunió de coordinació Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

16:00

Reunió

reunió coordinació Alts Càrrecs-CIPI

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

16:00

Reunió

Reunió de coordinació Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

16:00

Reunió

Reunió de coordinació Alts Càrrecs CIPI

València (València)

Directora General de Persones Majors

16:00

Reunió

Reunió de coordinació d'Alts Càrrecs de la CIPI

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

16:00

Reunió

Enerfin

València (València)

Directora General d'Innovació

16:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta Conveni AITEX, Institut Tecnològic del Textil-en línia

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

16:30

Reunió

Reunió de Coordinació d'Alts Càrrecs de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

16:30

Mesa

Mesa de persones expertes per a l'elaboració del Reglament dels Pressupostos Participatius de la Generalitat

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

16:30

Mesa

Mesa experts preparació i elaboració reglament Pressupostos Participatius

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

17:00

Reunió

Reunió amb l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE)

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

17:00

Reunió

Greene

València (València)

Directora General d'Innovació

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta Conveni INESCOP, Institut Tecnològic del Calçat y Conexes-en línia

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

17:30

Reunió

Greene

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

Fira comercial

Assistència FITUR 2022

Madrid (Madrid)

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional

Altres

Jornades de treball en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Madrid (Madrid)

Director General de Turisme

Fira comercial

Assitència FITUR 2022

Madrid (Madrid)

Director d'Intel·ligència Turistica

Exposició

Fitur

Madrid (Madrid)