Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 17 gener 2022 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

08:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

08:30

Reunió

Reunió Subdirectora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

08:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Secretaría Autonòmica

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

08:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista Plaza Radio

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Altres

Trobada sobre la visió de Futur de la Comunitat Valenciana

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Altres

Assistència a la trobada sobre el Futur de la Comunitat Valenciana amb la participació del president de la Generalitat. Organitzat pel diari Las Provincias.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Altres

Trobada Visió de Futur de la C. Valenciana en què participa el President Ximo Puig, organitzat per Las Provincias

València (València)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

09:00

Acte commemoratiu

"Encontre sobre el futur de la Comunitat Valenciana”

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Dirección Presidència

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Reunió

Reunió a la Subsecretaria de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital

Alacant (Alacant)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Altres

Trobada sobre la visió de Futur de la Comunitat Valenciana organitzat pel Fòrum Som Futur de les Províncies

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Altres

Trobada sobre la visió de Futur de la Comunitat Valenciana organitzat pel Fòrum Som Futur de les Províncies

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

09:00

Reunió

Reunió coordinació Presidència

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09:00

Reunió

Reunió setmanal coordinació amb la Subdirectora General i Caps de Servei

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió coordinació direcció general. València

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de Presidència

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

09:00

Reunió

Reunió telemàtica seguiment Gartner.

Alacant (Alacant)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

09:00

Reunió

Reunió coordinació Presidència

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

09:00

Reunió

Reunió coordinació Presidència, videoconferència

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Participació Ciutadana

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de l'equip directiu de la direcció general

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:00

Conferència

Invitació de las Provincias a l'Encuentre sobre el Futur de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General d'Innovació

09:00

Reunió

Reunió Fòrum TRANSFIERE Málaga-en lìnia

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:00

Reunió

Reunió coordinació amb la DGTIC Bo Digital

Alacant (Alacant)

Directora de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i)

09:00

Reunió

Reunió amb el director Museu de Belles Arts de València

València (València)

President

09:20

Altres

Participa en el debat 'El futur de la Comunitat Valenciana' organitzat pel Foro Somos Futuro de Las Provincias

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Reunió

Reunió Coordinació S.A.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:30

Reunió

Reunió amb la D.G. d'Habitatge i Regeneració Urbana i amb les Direccions Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s/ tanteig i retracte

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

09:30

Reunió

Preparació de compareixença de la Vicepresidenta, Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Consell de direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió de coordinació amb el Servei de Contractació de la Conselleria

València (València)

Direcció General de Relacions Informatives

09:30

Altres

Fòrum Som Futur. Trobada informativa amb el president de la Generalitat. Las Provincias.

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

09:30

Reunió

Preparació de compareixença de la Vicepresidenta, Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

09:30

Reunió

Reunió REACU per videoconferència.

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Temes que estime oportú la Secretària Autonòmica

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió Consell de Dirección de la SA

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

09:30

Reunió

Reunió Subdirector General de Sistemes d'Informació per la Salut

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social i amb les Direccions Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s/ tanteig i retracte

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

09:30

Reunió

Reunió amb la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Direcció General

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:45

Reunió

Reunió amb Coordinador General Estratègies Urbanes de l'Ajuntament de Valencia

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:45

Firma de conveni

Signa Conveni col·laboració amb CEDMA

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Reunió

Reunió amb el director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació del Gabinet de Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

10:00

Reunió

Fons REACT Agricultura

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació amb el Gabinet de Vicepresidència i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Reunió amb la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:00

Reunió

Monogràfic DGIA

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Cultura i Patrimoni

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:00

Reunió

Reunió amb el SA d'Agricultura i Desenvolupament Rural, DG d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Videoconferència

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Reunió

Reunió coordinació amb la Vicepresidenta, Gabinet, Secretaris Autonòmics.

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Reunió

Reunió amb el Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Reunió

Reunió amb representants de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferència director general Avançament Societat Digital

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

10:00

Reunió

Reunió telemática amb el D.G. de Urbanisme.

Alacant (Alacant)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb la sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica

València (València)

Directora General d'Innovació

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació de la Direcció General d'Innovació

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

10:00

Juntes Directives

Equip de Coordinació DGIEO

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

10:00

Reunió

Reunió amb Trasmedia

Alacant (Alacant)

Gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE

10:00

Reunió

Reunió Interna

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Grup treballe Comissió seguiment Pla de Pensions

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

10:00

Reunió

Videoconferència Òrgan Coordinador Comité Estratègic d'Innovació AVI

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:30

Reunió

Reunió amb la Direcció General de l'Advocacia

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb el director general de Prevenció d'Incendis Forestals i el director general de Medi Natural

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

11:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb el Subdirector General de Formació del Professorat i RUVID. Premis Sapiència.

Alacant (Alacant)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Despatx amb la subdirectora general de Suport

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Reunió

Reunió amb el director de l'IES Josep Iborra

Benissa (Alacant)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

11:00

Reunió

Reunió amb secretaria autonòmica

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

11:00

Reunió

Reunió sobre Reglament Forestal

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió coordinació Direcció General

València (València)

Directora General de Internacionalización

11:00

Reunió

Reunió: Implantació de metodologia OKR vinculada a la implantació del CRM.

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora Territorial de Presidència a Alacant i els Jutjat privatiu d'Aigües d'Orihuela

Orihuela (Alacant)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

11:00

Reunió

Reunió subdireccions generals.

València (València)

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

11:00

Reunió

Reunió del Ple del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

València (València)

President

11:15

Reunió

Manté una reunió de treball sobre fons europeus

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:15

Reunió

Reunió de treball sobre Fons Europeus

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Patronat de FAVIDE

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

11:30

Altres

IV Concurs Gastronòmic Valencià de la Trufa d'Andilla

València (València)

Director General de Fons Europeus

11:30

Reunió

Reunió en Presidència de la Generalitat sobre fons europeus

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

11:30

Reunió

Reunió del Patronat de FAVIDE

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

11:30

Reunió

Reunió Grup de Treball de suport al ciutadà CCD-COVID-19

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

11:30

Reunió

Reunió Planificació Setmanal Subdireccions

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

11:30

Reunió

Reunió coordinació direcció general i Secretaria Autonòmica.

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:30

Reunió

Reunió interna amb la Subdirecció de Mobilitat

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:30

Reunió

Digitalització administració

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunión Patronat FAVIDE

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Roda de premsa

Presentació Ocean Race 2022-23

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

12:00

Reunió

Director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:00

Altres

Compareixença en el Consell Valencià de Cultura

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb els ajuntaments beneficiaris de les ajudes del Pla Conviure.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb els ajuntaments beneficiaris de les ajudes del Pla Conviure.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

12:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Participació Ciutadana, director general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructuras i la directora general de Planificación, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Reunió

reunió Patronat FAVIDE

València (València)

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional

12:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

12:00

Reunió

Reunió Comissió I+D+I, per videoconferència.

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

12:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Canvi Climàtic a prop del granissat

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

12:00

Reunió

Reunión con Director General Relaciones Externas IVACE

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb els ajuntaments beneficiaris de les ajudes del Pla Conviure.

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronat FAVIDE

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:00

Reunió

Videoconferència Wolters Kluber

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:00

Reunió

Reunió amb l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Patronat Favide

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Reunió

Reunió amb la sotsecretària de Sanitat, la SA d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, el DG d'Alta Tecnologia, Inversions e Infraestructures, la DG d'Assistència Sanitaria i la DG de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

12:00

Reunió

Granissat Estudi Creatiu

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el CERMI

Alacant (Alacant)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

12:00

Roda de premsa

Roda de premsa Alacant Port d'Eixida Tornada al Món a Vela. Museu The Ocean Race, Alacant

Alacant (Alacant)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

12:00

Roda de premsa

Roda de premsa, presentació Alacant Port d'Eixida Tornada al Món a Vela. Museu The Ocean Race, Alacant

Alacant (Alacant)

President

12:30

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiència el president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Arturo León

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:30

Reunió

Reunió telemàtica amb Israel Quintanilla, professor titular de la Universitat Politècnica de València

l'Eliana (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

12:30

Reunió

Reunió amb el director general de Fons Europeus

València (València)

Director General de Turisme

12:30

Reunió

Online: Comissió seguiment Benidorm Fest

Benidorm (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

12:30

Reunió

Reunió telemàtica amb la D.G. d'Habitatge.

Alacant (Alacant)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:30

Reunió

Reunió amb el Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

València (València)

President

13:00

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiència la junta directiva de Fecoval

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Reunió

Reunió amb S.A. de Justícia y Administració Pública

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

13:00

Reunió

Reunión con las Direcciones Generales de Agricultura, de Desarrollo Rural y de Política Agraria Común

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

13:00

Reunió

Reunió Comité Organitzador de FORINVEST. (Telemàtica)

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

13:00

Reunió

Reunió Sistema Públic de Gestió de Dades

València (València)

Directora General de Internacionalización

13:00

Reunió

Reunió sobre jornada de formació.

València (València)

Directora General de Internacionalización

13:00

Reunió

Reunió preparativa EEN.

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

13:00

Reunió

Reunió de Coordinació d'equip directiu de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

13:00

Reunió

Reunió fomente eixida compostos i materials bioestabilitzats

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Formació Professional

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

13:00

Reunió

Sistema Públic de Gestió de Datos (SPGD)

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:30

Reunió

Reunió amb el director general de Medi natural i d'Avaluació Ambiental

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

13:30

Reunió

Reunió telemàtica amb Easy Consultores

València (València)

Gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE

15:00

Reunió

Formació Reforma Laboral

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

15:30

Reunió

Reunió del Pla Vega Renhace amb l'alcalde de Guardamar del Segura.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

16:00

Reunió

Reunió amb la DG. d'Habitatge i Regeneració Urbana i l'IVE s/l'esborrany d'habitatge protegit

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

16:00

Reunió

Reunió coordinació Plans Complementaris Astrofísica i Física, per videoconferència.

Alacant (Alacant)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

16:00

Reunió

Reunió per a tractar l'esborrany d'habitatge protegit

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

16:00

Reunió

Naturgy

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

16:30

Reunió

Reunió de treball amb la S.A. Obres Públiques

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

16:30

Reunió

Reunió telemática amb el director general de Qualitat i Educació Ambiental i representants de ZUVAMESA

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

16:30

Reunió

Encontre entre les Direccions Generals de Formació Professional i Ensenyaments Artístics del Govern de les Illes Balears i Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Generalitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Presentació Dia Europeu de la Mediació. ICALI.

Alacant (Alacant)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

17:00

Reunió

Reunió Alcalde Guardamar Segura

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

17:00

Reunió

Etra

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

17:15

Reunió

Reunió amb els portaveus del grups parlamentaris

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

21:00

Dinar/Sopar Oficial

DG Formació Professional i EA del Govern Illes Balears / DG Formació Professional i ERE Generalitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Director d'Intel·ligència Turistica

Exposició

Fitur

Madrid (Madrid)