Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior divendres, 23 setembre 2022 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

Torrent (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:00

Reunió

Reunión de Coordinación Consellería

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió Telemàtica de coordinació setmanal amb la sotsecretaria

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació de la Sotssecretària, les Secretaries Autonòmiques i les seues respectives Direccions Generals.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Reunió

Reunió d'equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Reunió

Reunió amb l'equip Tècnic de la oficina del Pla VEGARENHACE

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

10:00

Reunió

Comité de Dirección Semanal

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió d'equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Subdirector d'Intervenció Social de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

10:00

Reunió

Comité de Dirección Semanal

València (València)

Subdirectora de Gestió de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

10:00

Reunió

Comité de Dirección Semanal

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Reunió

Reunió amb el seu equip de Gabinet.

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:00

Reunió

Reunió amb el vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i amb el gabinet.

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Multilateral desenvolupament de Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) Madrid.

Madrid (Madrid)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió multilateral

Madrid (Madrid)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunió amb la PAH.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:00

Reunió

Reunió amb la PAH

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

12:00

Reunió

Reunión de seguimiento con Secretario Autonómico Vivienda

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió amb la directora de l'Institut Valencià de l'Edificació

València (València)

Subdirector d'Intervenció Social de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

12:30

Reunió

Reunión de seguimiento con Secretario Autonómico

València (València)

Subdirectora de Gestió de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

12:30

Reunió

Reunión de seguimiento con Secretario Autonómico

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

13:30

Reunió

Reunió amb World Design Capital Valencia 2022 i els representants de World Design Capital 2024 San Diego (EE. UU.) i Tijuana (México)

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

13:30

Reunió

Reunió amb World Design Capital Valencia 2022 i els representants de World Design Capital 2024 San Diego (EE. UU.) i Tijuana (México)

València (València)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional