Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball del les persones que ocupen un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

Dia anterior divendres, 23 setembre 2022 Dia següent

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

Torrent (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Comité d'Empresa de la SGISE

Paterna (València)

Director General d'Interior

09:30

Reunió

Reunió Comité d'Empresa de la SGISE

Paterna (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Sectorial de Justícia

València (València)

Director General de Funció Pública

10:30

Reunió

Reunió amb la Universitat de València

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

VI Feminari València. Dona, Feminisme i Democràcia

València (València)

Director General de Funció Pública

12:00

Reunió

Reunió amb els Sotssecretaris de les Conselleries d'Educació i Agricultura

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

12:00

Fires/Festes Patronals/Festivals/Processons

Institucions Penitenciares

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:30

Presa de possesió

Presa de possesió del Comandament de Transmissions de la Caserna General Base Jaume I

Marines (València)

Director General d'Interior

12:30

Presa de possesió

Presa de possessió del Comandament de Transmissions de la Caserna General Base Jaume I

Marines (València)

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional