Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 10 maig 2021 Dia següent

Director General d'Urbanisme

08:30

Reunió

Videoconferència Consell Direcció EVha

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell EVHA (Punt 2 Ordre dia)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité Coordinació Aeroportuària de la Comunitat Valenciana - videoconferència

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació a la webinar: The Mediterran Corridor: a boost for Europe, organitzada per la Cátedra Transport i Societat de la UPV

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió de coordinació amb el Director General d'Urbanisme i la Directora General de Política Territorial i Paisatge

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i el DG Urbanisme

València (València)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

10:30

Reunió

Ajuntament de Guardamar del Segura

Guardamar del Segura (Alacant)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Reunió

Reunió amb directius d'AVAESEN

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Presentació

Preentació Campanya Promoció Turística CV l

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Reunió Conseller

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:30

Reunió

Reunió amb el comissionat del Consell per a la Vega Baja, Antonio Alonso

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:30

Reunió

Reunió amb el comissionat del Consell per a la Vega Baja, Antonio Alonso

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

14:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde d'Albaida

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

14:00

Reunió

Reunió telemàtica amb Aj. Albaida i Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

16:30

Reunió

Reunió amb FGV

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

18:30

Reunió

Reunió amb l'equip directiu de l'empresa Ilsa

València (València)