Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 10 maig 2021 Dia següent

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

09:00

Reunió

Comissió de seguiment DE L'III Acord Comissió Diàleg Social del SPI de la Generalitat

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar "The European Pillar of Social Rights Action Plan"

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:30

Reunió

Subidrecció general de l'ATV

València (València)

Directora General de Pressupostos

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada SAP / Administracions Públiques

Mérida (Badajoz)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:30

Lliurament de Premis

Forinvest

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10:30

Lliurament de Premis

Forinvest 2021

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:30

Reunió

Reunió amb l'Inspector dels Serveis (Inspecció General del Ministeri d'Hisenda)

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:30

Reunió

Reunió amb l'Intervenció General

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació de subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

14:00

Presentació

Presentació "Implantació de SAP S/4HANA en la Junta de Extramadura"

Mérida (Badajoz)