Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 10 maig 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVHA)

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió del Consell de Direcció de la EVha

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Continuació Consell de Direcció EVHA

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

08:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i sòl (EVha)

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Direcció EVha

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunión coordinació direcció general

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió amb Lex Solution i Advocat de la direcció general

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:30

Firma de conveni

Firma de conveni amb AVAESEN

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:30

Altres

Firma del conveni amb l'Associació Valenciana d'Empreses de el sector de l'Energia (AVAESEN)

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Firma de conveni

Signatura de conveni amb Associació Valenciana d'Empreses del sector de l'Energia (AVAESEN)

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:15

Reunió

Reunió amb la Secretaria autonómica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:15

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió amb el Vicepresident Segon i Conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica i el seu gabinet

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:15

Reunió

Reunió de coordinacíó amb el Secretari Autonòmic d'Arquitectura.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:15

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:30

Reunió

Reunió amb el Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social i el Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:30

Reunió

EVHA - Adjudicació Comarca La Plana Baixa

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

10:30

Reunió

Ajuntaments de la Plana Baixa de Castelló

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Jurat del concurs de projecte edifici pilot d'habitatge públic sostenible a Castelló

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Presentació

Presentació de la campanya de promoció turística de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Presentació

Presentació de la Campanya de Promoció Turística de la Comunitat Valenciana

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Presentació

Presentació de la Campanya de Promoció Turística de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:30

Reunió

Reunió amb Tragsa València (Valencia)

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:30

Reunió

Reunió MDI Barris amb el director general de Coordinació de l'Acció del Govern.

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:30

Reunió

Reunió MDI Barris amb el director general de Coordinació de l'Acció del Govern.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

15:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

15:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Vicepresidència Segona amb la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

15:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la Secretaria Autonòmica d'Habitatge

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

15:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

16:00

Reunió

Reunió amb la comissió Ciutat-Port

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

16:00

Reunió

Reunió amb la Comissió Ciutat-Port.

València (València)