Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 5 maig 2021 Dia següent

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

08:00

Reunió

Reunió REACU per videoconferencia.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

08:00

Viatge

Reunió Ministeri DGSPA

Madrid (Madrid)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació.

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

08:30

Reunió

Citesan

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari en línia Integritat en la Gestió del Fons NGEU, aspectos pràctics II

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:00

Reunió

Reunió treball amb Director General Finançament Fonds Europeus

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Assisteix a la reunió preparatòria DEL ES ple CdR

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Videoconferència "Anàlisi resultada Eleccions Autonòmiques de Madrid" amb Don Fernando Vallespín i Don José Juan Toharia.

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Reunió

Online: Amb el DG de Medi Natural i Avaluació Ambiental i la DG de l'agenda valenciana de despoblamente

Benidorm (Alacant)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb l'Ajuntament de Pilar de la Horadada

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de l'Olleria

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació Debat València Plaza "La Sostenibilitat, el gran repte de les organitzacions"

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb els Arquitectes.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Reunió

Reunió amb el DG de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Serveis promoció dependència i catàleg serveis socials

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Reunió coordinació cursos IVASPE

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

09:30

Reunió

Reunió Segon Pilar PAC

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Reunió amb la Institució Firal Alacant

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

09:30

Reunió

Serveis Promoció Dependència i Catàleg Serveis Socials

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

09:30

Reunió

Servei de Promoció i Dependencia i Catàleg de Serveis Socials

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:30

Reunió

Reunió Segon Pilar PAC

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:30

Altres

Webinar Cámara València "La economía circular"

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:30

Reunió

Reunió amb el SA de Participació i Transparència

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:30

Reunió

Serveis Promociò dependencia i Catàleg Serveis Socials

València (València)

Director General d'Operativa

09:30

Reunió

Reunió Coordinació cursos IVASPE

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:30

Reunió

Reunió telemática amb l'Ajuntament de Cirat sobre el conveni Xaloc.

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

09:30

Reunió

Reunió amb SA d´Atenció Primària i Serveis Socials, SA de Planificació i Organització del Sistema, SA d´Igualtat i Diversitat, DG d´Infraestructures i DG d'Atenció Primaria i Autonomia Personal.

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

09:30

Reunió

Reunió DGs i SA Segon Pilar PAC

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

09:30

Reunió

Secretària sutonómica d´Atenció Primària i Serveis Socials, secretari autonómic de Planificació i Organització del Sistema, secretari autonómic d´Igualtat i Diversitat, director general d´Infraestructures i directora general de Diversitat Funcional

València (València)

Directora General d'Innovació

09:30

Reunió

Reunió telemática Coordinació Ris3

Alacant (Alacant)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

II Jornada sobre Formació Profesional per a l'Ocupació : La Detecció de Necesitats

Castelló de la Plana (Castelló)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Les Corts.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Corts

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Les Corts

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Reunió Pres. Col·legi Art Major Seda + Pres. Plataforma Internacional Unesco Silk Roat -

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

10:00

Reunió

Assisteix a la reunió del PES Grup CdR

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió de coordinació amb els Directors Generals d'Urbanisme i de Política Territorial i Paisatge, i els Caps dels Serveis Territorials d'Urbanisme

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Reunió

Reunió amb la organització ASINDOWN

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada en el Centre de Referència Nacional de la Ceràmica de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Reunió

Videoconferència amb els directors territorials, València, Castelló i Alacant i la Cap de Servei de Personal

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

10:00

Visita

visita alberg juvenil La Marina

Teulada (Alacant)

Director General de Desenvolupament Rural

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració de la Jornada plagues emergents en producció ecològica (Webinar)

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:00

Inauguració

Inauguració telemàtica ujilliurex 21

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:00

Reunió

Reunió amb la Vicerectora d'igualtat, diversitat i sostenibilitat de la Universitat de València sobre formació, investigació, OAVD

València (València)

Director General de Turisme

10:00

Reunió

Amb l'alcalde i responsables red DTI

Elx (Alacant)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferència Secretaria Autonòmica Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i Advocacia General GVA

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Reunió de treball amb Secretaria Autonòmica Toñi Serna

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Reunió

Reunió telemática amb l'Ajuntament d'Enguera sobre el conveni Xaloc.

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió: Termini d’ús i aprofitament de les DICS regularització de la DT 15ª

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Reunió de la Comissió de coordinadors CARUE

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

10:00

Reunió

Reunió amb Subdirectora

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:00

Reunió

Ajuntament Monòver

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:00

Reunió

Reunió amb el coordinador de projectes i relacions institucionals de ASINDOWN

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió interna amb Subdirector General de Mobilitat i STOP Alacant

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

10:00

Presentació

jornada sobre la detecció de necessitats de la Formació Profesional per l’Ocupació

Castelló de la Plana (Castelló)

Director d'Intel·ligència Turistica

10:00

Reunió

Reunión grupo de trabajo de la Red DTI

Benidorm (Alacant)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:10

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència II Jornada sobre la formació professional per a l'ocupació: La detecció de necessitats - CRN de Cerámica - Labora Formació de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:15

Reunió

Videoconferència amb l'empresa Funcions Taurines: espectacles taurins

València (València)

President

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assisteix a la sessió de control de les Corts

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assistència al Ple de les Corts

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Corts

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Les Corts

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assistència al Ple de les Corts.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Corts

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Les Corts.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Sessió de control

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:30

Reunió

Reunió telemàtica amb l'Ajuntament d'Ademuz sobre el conveni Xaloc.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:30

Reunió

Reunió telemática amb l'Ajuntament d'Ademuz sobre el conveni Xaloc.

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

10:30

Reunió

reunió por videoconferència amb la DG d'Universitats i el director de la Escuela del Actor

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

10:30

Reunió

Reunió de seguiment de l'acord de l'empresa PILKINSON de Sagunt

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

11:00

Recepció/Audiència Oficial

Reunió amb Alcalde de l'Ajuntament

Corbera (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Pressupostos

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Presentació

Presentació de l'estudi realitzat per la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València

València (València)

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional

11:00

Reunió

Videoconferència amb directora general d'Indústria, Energia i Mines

València (València)

Director General de Fons Europeus

11:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

11:00

Reunió

Reunió amb la Vicerectora d'igualtat, diversitat i sostenibilitat de la Universitat de València sobre Justícia Restaurativa

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Reunió

Reunió de ocostitució de la Comissió de seguiment del conveni amb la UJI

València (València)

Director General d'Esport

11:00

Reunió

Reunió amb President Federació d'Hoquei

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:00

Reunió

Reunió per videoconferencia en l'Ajuntament i la Comunitat Educativa de Bigastro

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

11:00

Reunió

Grup de Treball dades ProVaVac

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Espanya a Europa i en el món. Convidada a participar com a Secretària de la CEN PSPV-PSOE de l'àrea de cooperació i persones immigrants

València (València)

Directora General de Pressupostos

11:00

Reunió

Amb la S.A. de Model Econòmic i Finançament

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

seminari online sobre l'actualització de les projeccions climàtiques globals

València (València)

Directora General d'Innovació

11:00

Reunió

Reunió amb Vicerectora de Transferència i Intercanvi del Coneixement de la Universitat Miguel Hernández (online)

Alacant (Alacant)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:00

Reunió

Reunió interna amb tècnics de la DG

València (València)

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

11:00

Altres

Visita a l'Alqueria Julià, casa de la música , sede de la Federació Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

11:00

Reunió

Reunió Secretari Autonòmic Presidència

València (València)

Directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

11:00

Roda de premsa

Roda de premsa exposició "Industria; Matrius, Trames i Sons" (Auditori Carmen Alborch-IVAM)

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

11:00

Altres

Acte de presentació estudi realitzat per la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València.

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:15

Reunió

Reunió Vicent Llorens, La Marina + Fotur - La Marina

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

11:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb la Directora General d'Acció Comunitaria i Barris Inclusius.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:30

Reunió

Associació APADIS

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

11:30

Reunió

Reunió amb la presidenta de l'Associació Alanna

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada de Capacitació "Drets Socials de la Ciutadania a Espanya i la Unió Europea"

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

11:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la secretària autonómica d´Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

11:30

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:30

Reunió

DG DE Relacions amb les Comunitats Autònomes

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:30

Reunió

Reunió amb la directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Videoconferència Tancament CPM Projecte d'Intel·ligència Artificial Smart City Alacant

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:00

Reunió

Teams. Projecte pilot dels pressupostos participatius per a 2022

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

12:00

Reunió

Videoconferència amb FEDAVOCA i Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

12:00

Reunió

Consell de Pariticipació Ciutadana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:00

Visita

Visita Horts solars de Otos

Otos (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb els Directors Territorials.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Reunió

Reunió projecte pilot pptos. participatius 2022

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

12:00

Reunió

Desenvolupament zonificació

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

12:00

Reunió

Reunió amb FEDACOVA

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

12:00

Reunió

Reunió amb la Subdirectora General d'Aprovisionament i Contractació

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió telemática projecte pilot dels pressupostos participatius per a 2022.

València (València)

Director General de Transició Ecològica

12:00

Visita

Visita a l'Ajuntament d'Otos amb la SA

Otos (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

12:00

Reunió

Reunió de treball del projecte pilot dels Pressupostos Participatius

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

12:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb representants d'AMAZON

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Reunió

Reunió orgnització treball equip Direcció General

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

12:00

Reunió

Reunió amb el SA de Seguretat i Emergències, la DG de la Bretxa Digital i el DG de l'Avanç de la Societat Digital, videoconferència

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

12:00

Visita

Visita a l'empresa Vissualfy, Sme

Benissanó (València)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió institucional del Consell de Participació Ciutadana - Pressupostos Participatius

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

12:00

Reunió

Reunió de treball, Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

12:00

Altres

Tabla Rodona del Postgrau de Gestió dels Serveis Socials Locals. Escola Treball Social Universitat de Barcelona

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de treball "Projecte pilot dels pressupostos participatius per a 2022" de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

12:00

Reunió

Reunió grup inversor

Alacant (Alacant)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

12:00

Presentació

Presentació informes auditoria 2019

València (València)

President

12:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb persones expertes per a abordar la situació actual davant la pandèmia de COVID-19

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:30

Acte commemoratiu

Assistència a l´Homenatge a les víctimes valencianes assassinades en els camps de concentració nazis. Camp de Morvedre. Ajuntament de Sagunt.

Sagunt (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Reunió

Signatura del conveni de cessió dels drets de tanteig i rectracte amb l'alcaldessa de la Vall d'Uixó i visita habitatges Parc Públic

la Vall d'Uixó (Castelló)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:30

Altres

VALENCIA PLAZA (debat diari)

València (València)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

12:30

Presentació

Acte d'homenatge a les víctimes valencianes assassinades en els camps de concentració nazis

Sagunt (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:30

Inauguració

Inauguració Hotel Resa Patacona

Alboraia (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

12:30

Acte commemoratiu

Assistència a l´Homenatge a les víctimes valencianes assassinades en els camps de concentració nazis. Camp de Morvedre. Ajuntament de Sagunt.

Sagunt (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:30

Visita

Visita empresa FACSA / IES Politècnic

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:30

Acte commemoratiu

Acte homenatge a les víctimes Valencianes assassinades als camps de concentració nazis

Sagunt (València)

Director General d'Esport

12:30

Reunió

Reunió DG Turisme / DG Medi Natural

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

12:30

Reunió

Reunió amb el SA d'Igualtat i Diversitat, el Subsecretari, la Secretaria General Administrativa i la DG Persones Majors,

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Reunió amb el DG IVAFIQ

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

12:30

Reunió

Reunió amb el DG de Turisme i el DG del Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, videoconferència

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Persones Majors

12:30

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari, amb el Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat, la Secretària General Administrativa i Subdirectors Generals

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

12:30

Reunió

Reunió telemàtica Grup d'Experts COVID-19

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:30

Visita

Visita a l'Ajuntament de La Vall d'Uixó

Castelló de la Plana (Castelló)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Reunió

Reunió telemática amb la presidenta d'ADIF

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Altres

Assisteix al lliurament del XXIII Premi d'Estudis Jurídics Universitaris

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Reunió

Reunió amb Associació Libertad VCF

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatxe assumptes Model Econòmic

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

13:00

Visita

visita Residencia Juvenil La Florida

Alacant (Alacant)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

13:00

Reunió

Reunió telemática Ecovidrio

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència, D.G. de Coordinació de l'Acció del Govern i D.G. Societat Projectes Temàtics

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb la Regiduría d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alacant

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb representant de la Comisió Jurídica e Instrusismes del Col·legi Oficial de Podòlegs i Podòlogues de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

13:00

Reunió

reunió amb el DT de Presidencia i el Vicedirector de l'EASDV

València (València)

Directora General de Recursos Humans

13:00

Reunió

Reunió equip Direcció General Recurs Humans

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

13:00

Reunió

Reunió coordinació Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials i Directora General

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

13:00

Reunió

Reunió amb la Càtedra Unesco de Polítiques de Gènere i d'Igualtat de Drets entre Dones

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

13:00

Reunió

MEDIAFLOW [Grup d'investigació UVEG] Guillermo López García. Projecte d'investigació Nous Mitjans de Comunicació i el seu impacte sobre el públic. Projecte pilot sobre la desinformació de l'alumnat als IES

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

13:00

Reunió

Reunión online con proveedor tecnológico

Benidorm (Alacant)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:30

Visita

Visita a l'empresa AIRNATECH

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:30

Reunió

Reunió en la Prefectura Superior de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

13:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector de l'IVAM

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell Rector de l'IVAM

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

13:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb la Directora General d'Atenció Primària i Serveis Socials.

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector de l'IVAM

València (València)

Director General d'Esport

13:30

Reunió

Reunió amb Presidenta Associació Gimnàstica estètica de grup

València (València)

Directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

13:30

Altres

Reunió Consell Rector de l'IVAM

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

14:00

Reunió

Reunió amb ASEBEC

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic de Turisme

14:00

Reunió

Reunió Dtor. Visit València + Dtor. CACSA s/projecte ciutat València - online

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

14:00

Reunió

Reunió amb la DT de Presidència de Castelló de la Plana

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

14:00

Reunió

Reunió amb l'Oficina Salut Mental

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

14:00

Reunió

Reunió amb el DG de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, la DG d'Aerocas i la DT de la Presidència a Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

14:00

Reunió

Reunió Regidoria d'Urbanisme. Ajuntament de Monòver

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

14:00

Reunió

Reunió amb SA Turisme, VisitValencia, RedSand MX Park i ASG (videoreunió)

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

14:30

Reunió

Assisteix a la Inauguració formal del ple del Comité de les Regions

València (València)

Director General de Fons Europeus

14:30

Jornades/Congressos/Seminaris

CPMR Core Group Virtual Meeting

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

15:30

Reunió

Reunió amb la Vicerectora d'igualtat, diversitat i sostenibilitat de la Universitat de València sobre Mediació intrajudicial

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:00

Altres

Videoconferència "Pleno 213 CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD"

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació de Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

16:00

Reunió

Reunió amb el Secretàri Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

16:00

Reunió

Reunió amb els directors generals de Medi Natural i de Prevenció d'Incendis Forestals

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

16:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal CIPI.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

16:00

Visita

visita Alberg Juvenil de Biar

Biar (Alacant)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Gravació Fòrum de l'Assessor organitzat per FORINVEST

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

16:00

Reunió

Reunió amb la DG Diversitat Funcional i Salut Mental

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

16:15

Reunió

Reunió telemàtica de coordinació amb Cátedra de UJI

Alacant (Alacant)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió amb la secretaria autonòmica de Cultura i Esport.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

16:30

Reunió

Reunió Coordinació dels Secretaris Autonòmics i el Subsecretari.

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió amb el Conseller

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

16:30

Reunió

Reunió de Coordinació dels Secretaris Autonòmics de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

16:30

Reunió

Reunió amb Directora Avaluació d'Ensenyaments i Institucions de ANECA, per videoconferència

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

16:30

Reunió

Reunió Cap del Servei d'Inclusió Social

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

17:00

Reunió

Reunió Reactivació Temporada 2021 "Bous al Carrer" (Videoconferència)

l'Eliana (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:00

Reunió

Despatxe assumptes Parc Empresarial de Sagunt, SL

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Govern i Assamblea Consorci V5

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

17:00

Presentació

Webinar amb el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana: Presentació ajudes 2021 a la reforma i rehabilitació

València (València)

Director General de Turisme

17:00

Reunió

Online: Amb l'associació FESORD

Benidorm (Alacant)

Director General d'Esport

17:30

Reunió

Federacions de Ciclisme, Muntanyisme, Motociclisme, Esport d'Orientació, Atletisme i Triatló

València (València)

Director General d'Urbanisme

17:30

Reunió

Videoconferència Secretària Autonòmica Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i Secretària Autonòmica Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

17:30

Reunió

Reunió LLei Mesures . punt 5 (per Comissio bilateral)

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

18:00

Reunió

Reunió "Premis Sapiencia"

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

19:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Event virtual CEF "Campanya IRPF 2020"

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

20:00

Altres

Concentració contra la violència cap a les dones

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

Reunió

Guillermo López García. Grup d'investigació Mediaflow de l'UVEG. Investigació sobre "fake news", desinformació i com afecten als adolescents.

València (València)