Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 27 maig 2021 Dia següent

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videoconferència GRUP TREBALL EERR

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:00

Reunió

Reunió GRUP DE TREBALL DE RENOVABLES

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissío d'Avaulació Ambiental

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

11:00

Reunió

Reunió amb empresa d'accessibilitat. Videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:00

Presentació

Presentació dels Mapes Temàtics de l'Institut Cartogràfic Valencià

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

13:45

Reunió

Reunió amb el Delegat Institucional d'Iberdrola de la C.V.

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

14:00

Reunió

Reunió amb el delegat d'Iberdrola + SA

València (València)