Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 20 maig 2022 Dia següent

Directora General d'Infància i Adolescència

08:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades Família, Justícia i Trauma

Punta Umbría (Huelva)

Directora General d'Infància i Adolescència

08:30

Reunió

Reunió amb Area Econòmica de la DGIA

València (València)

President

09:00

Ple del Consell

Presideix el Ple del Consell

València (València)

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

09:00

Ple del Consell

Reunió del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participa en la X Trobada Internacional Justícia i Dret 2022

CUBA

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Altres

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell.

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

09:00

Reunió

Amb el DG Avanç de la Societat Digital

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Sotssecretaria, les Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Sotssecretaria, les Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Telemàtica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió telemàtica de coordinació amb les Secretaries Autonòmiques, i Direccions Generals de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

09:00

Reunió

Reunió d'equip: Estat i seguiment d'objectius

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:00

Reunió

Reunió telemàtica de coordinació amb les Secretaries Autonòmiques, Direccions Generals i la Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Altres

Participació "Mesa Redonda FP Dual - Redit"

Paterna (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Fórum WASTEINPROGRESS 2022

Girona (Girona)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió Telemàtica de coordinació setmanal amb la sotsecretaria

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videconferència directora IVE

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

09:00

Reunió

Reunió amb el D.G. de l'Institut Valencià de Finances.

Alacant (Alacant)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió caps de gabinets

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

XIV Congrés ISACA

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

I Jornada d'intercanvi d'experiències: acció climàtica i energètica a nivell autonòmic

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació de la Sotssecretària, les Secretaries Autonòmiques i les seues respectives Direccions Generals.

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació de la Sotssecretària, les Secretaries Autonòmiques i les seues respectives Direccions Generals.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació de la Sotssecretària, les Secretaries Autonòmiques i les seues respectives Direccions Generals.

València (València)

Director Adjunt de la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunió equip Districte Digital CV Alacant

Alacant (Alacant)

Director de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE)

09:00

Reunió

Reunió de treball amb la Subdirecció General d'Estadística

València (València)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

09:00

Reunió

Reunión equip Distrito Digital Comunidad Valenciana

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

09:00

Inauguració

Inauguració Seminari Mediació

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Ana Talens, Cadena Ser

València (València)

Secretària Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Depoblament

09:30

Reunió

Reunió amb SA Universitat i Invest. Dª. Carmen Beviá

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

09:30

Altres

FÒRUM ALACANT sobre “El pla de recuperació: inversions i reformes per a impulsar el creixement", a càrrec de Gonzalo García, Secretari d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell d'Administració de la societat Espàis Econòmics Empresarials

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració d'Espais Econòmics Empresarials

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:30

Reunió

Seguretat alimentària en Centre Penitenciari de Picassent

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

I Jornada de intercanvi d'experiències: Acció Climàtica i Energètica a nivel autonòmic_IIDMA

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

09:30

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra la Despoblació

Alacant (Alacant)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:30

Reunió

Reunió coordinació amb els Serveis de la Sotssecretaria i el Gabinet Tècnic.

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

I Jornades d'Intercanvi de coneixement i bones practiques en l'acció climàtica i energética a nivel autonòmic

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

09:30

Inauguració

Jornada "Sostenibilitat i Agenda 2030 en pimes valencianas" (HUB Empreses Sabadell)

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Convocatòria pluriennal d'Acció Concertada - Sector Diversitat Funcional

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

09:30

Reunió

Places estructurals amb l'equip directiu del departament de Salut Requena

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

09:30

Reunió

Reunió amb la Subdirecció de la DGIA

València (València)

Directora General d'Innovació

09:30

Reunió

Reunió online amb la DGTIC

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

09:30

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial CSREC. Decret Curriculum Educació Infantil. Telemàtica

València (València)

Directora Executiva de la Fundació de la CV Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM)

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

I Jornada d'intercanvi d'experiències: acció climàtica i energètica a nivell autonòmic

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Firma de conveni

Firma Conveni Plà Corresponsables entre Vicepresidència i Secretaria d'Estat d'Igualtat

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:00

Altres

Formació de Supervisors de Departament

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Assessor Cdt Valéncia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Reunió

Reunió d'equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Reunió

Reunió coordinació setmanal Secretaria Autonòmica

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb Cap del Servei Personal Laboral i Personal no Docent i Cap del Servei de Personal

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

10:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació Programa d'Optimizació i Integració Terapèutica

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

I Jornada d'intercanvi d'experiències acció climàtica i energética a nivel autonòmic

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

1a Jornada de Formació de Supervisors de Departament

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Reunió ATV- Oficines Liquidadores

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

10:00

Reunió

Reunió amb representat del sindicat STEPV

València (València)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Comissió especial d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència de coordinació del personal de la FCVRE a Brussel·les

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió d'equip de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Visita

Visita Agrupació de Zona de València

Paterna (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

10:00

Reunió

Reunió sobre Formació de supervisors de Departament

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:15

Entrevista a mitjans de comunicació

Atenció a mitjans de comunicació

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:15

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la SA d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

President

10:30

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiència l'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, Serhii Pohoreltsev

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:30

Reunió

directora general de Pressupostos

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

10:30

Reunió

Reunió de la Secretaría Autonòmica amb la Directora General Lluita Bretxa Digital

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

10:30

Altres

Acompanya al President en la reunió amb l'Excm. ambaixador d'Ucraïna a Espanya Sr. Serhii Pohoreltsev

València (València)

Secretària Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Depoblament

10:30

Reunió

Grup de trevall. Comité de les regions. "Cohesion policy support for regions with geographic and demographic handicaps"

València (València)

Director General de Turisme

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Online: Consell Assesor CDT València

Benidorm (Alacant)

Directora General de Personal Docent

10:30

Reunió

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional i directora general de Pressupostos

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonómic d'Innovació i Transformació Digital

Alacant (Alacant)

Director General Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV)

10:30

Reunió

Reunió Productora

Alacant (Alacant)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

10:45

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Compareixença en Comissió especial d’estudi sobre les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

11:00

Reunió

Reunió Presidència CES - Ucraïna

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Firma de conveni

Firma conveni de col·laboració amb l’Associació de Juristes Valencians, per al foment i la recuperació del Dret Civil Valencià, durant l'exercici 2022.

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

11:00

Altres

Presentació Campionats Individuals d'"Escala i Corda" i "Raspall" - Trofeu president de la Generalitat Valenciana.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Presentació

Presentació Programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients Fons Next Generation.

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Reunió

Reunió coordinacion TCV + Subdirecció General de Turisme

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

11:00

Presentació

Presentació Programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients Fons Next Generation.

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:00

Reunió

Reunió Reconstrucció d'Ucraïna amb assistència del Conseller d'Hisenda, Ambaixador d'Ucraïna, Cònsol d'Ucraïna, Directora General de Coordinació D.S. i J .Luis Santaisabel de la CEV

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:00

Presentació

Presentació Programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients Fons Next Generation.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:00

Reunió

Reunió Proava + Gremi Forners

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Presentació

Presentació Programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients Fons Next Generation.

València (València)

Director del Programa vinculat al Pla de recuperació, transformació i resiliència (I)

11:00

Presentació

Presentación de ayudas a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes con Fondos Next Generation, acto presidido por la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

11:00

Reunió

Amb la directora general de l'Institut Valencià de les Dones

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Reunió amb l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:00

Presentació

Presentació Programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients Fons Next Generation.

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

11:00

Presentació

Presentació de l'Informe del Sector Ecològic de la Comunitat Valenciana 2021

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:00

Presentació

Assistència a la presentació del Programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients fons Next Generation

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

11:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Compareixença en Comissió sobre el Deute Públic en Corts Valencianes

València (València)

Director General de Turisme

11:00

Reunió

Online: Coordinació TCV i Subdirecció General

Benidorm (Alacant)

Director General d'Urbanisme

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Consell d'Administració Pla Cabanyal Canyamelar

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

11:00

Reunió

Reunió Reconstrucció d'Ucraïna amb assistència del Conseller d'Hisenda, Ambaixador d'Ucraïna, Cònsol d'Ucraïna, Secretari Autonòmic per la Unió Europea i Realcions Exteriors i J .Luis Santaisabel de la CEV

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

11:00

Reunió

Reunió Planificació Setmanal Subdireccions

València (València)

Directora General de Recursos Humans

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Taula Sectorial de Sanitat

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

11:00

Mesa Sectorial

Mesa sectorial sanitat

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

11:00

Presentació

presentació del “Programa d’ajudes a la construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients Fons Next Generation”

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

11:00

Presentació

Presentació MIV

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

11:00

Presentació

Assistència a la presentació del Programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients Fons Next Generation

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:00

Presentació

Programa d'ajudes a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients fons Next Generation

València (València)

President

11:30

Presentació

Assisteix a la presentació del XXXVII campionat individual masculí CaixaBank d'escala i corda i el XXXVI campionat individual de raspall Trofeu President de la Generalitat.

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

11:30

Reunió

Reunió amb el director general de Projectes Temàtics

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

11:30

Reunió

Reunió de la Secretaría Autonòmica amb la el Director General Avançament Societat Digital

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de l'IX Comité de Seguiment del Programa Operatiu FSE d'Ocupació Juvenil

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital.

11:30

Reunió

Reunió amb el S.A. d'Innovació.

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

11:30

Presentació

Presentació Iniciativa Smart Villages

Alacant (Alacant)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

11:30

Reunió

Taller AVI

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

11:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Prevenció de forts temporals

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:30

Reunió

Reunió Sotssecretària i Regidoria Ajuntament València

València (València)

President

12:00

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiència l'ambaixadora de l'Uruguai a Espanya, Ana Teresa Ayala Barrios

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Roda de premsa

Presentació Llei Agencia Valenciana de Canvi Climàtic.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Altres

Trobada amb el Vicepresident Executiu de l'AVI i visita a les instal.lacions

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

12:00

Reunió

Cooperativa de Carlet

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

12:00

Reunió

Reunió de la Secretaría Autonòmica amb la Directora General d'Innovació

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:00

Altres

Acompanya al President en la visita de l'Ambaixadora de l'Uruguai Excma. Sra. Dª Ana Teresa Ayala Barrios

València (València)

Director General d l'Insitut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Secretaría Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General de Centres Docents

12:00

Reunió

Ajuntament de l'Olleria. VIDEOCONFERÈNCIA.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:00

Reunió

Reunió del Comité Tècnic d'Experts

Alacant (Alacant)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:00

Reunió

Reunió amb la Cooperativa de Carlet

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Reunió

Reunió Equip de Direcció Departaments de l'ATV

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

12:00

Reunió

Reunió amb Cap de Servei d'Inclusió Social

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

12:00

Altres

Assistència al debat Los Fondos Next Generation i les CC.AA.

Madrid (Madrid)

Directora General d'Innovació

12:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonómic d'Innovació i Transformació Digital-online

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

12:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial Mares i Pares. Decret Currículum Educació Infantil. Telemàtica

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:00

Reunió

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

València (València)

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:30

Altres

Signa Protocol Agenda Urbana. Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:30

Reunió

Reunión amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl i els directius de Fons Europeus de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

12:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Congrés de Mediadors.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:30

Reunió

Reunió Amb el D.G. IVASS

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

12:30

Reunió

Reunió per videoconferencia amb l'Ajuntament de Castelló de Rugat

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:30

Reunió

Reunió Wolters Kluwer

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

12:30

Altres

Jura o Promesa dels nous Lletrats de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:30

Reunió

Reunión amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl i els directius de Fons Europeus de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:30

Reunió

Reunió amb el director de l'Institut de Biomecànica de València.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Serveis Socials/ IVASS

12:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

València (València)

President

13:00

Visita

Visita la tomba de Francisco Brines amb motiu de l'aniversari de la seua defunció

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:00

Reunió

Reunió CCOO Indústria PV

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

13:00

Reunió

Empresa

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

13:00

Reunió

Reunió amb representants dels treballadors dels serveis de farmacia sociosanitaris

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

13:00

Reunió

Reunió CIPFP Ciutat de l'Aprenent

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

13:00

Altres

Compareixença en les Corts. València (València)

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:30

Reunió

Reunió amb la Alcaldessa de Vallada

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

13:30

Reunió

Reunió amb la Consellera d'Educació Cultura i Esports

València (València)

Directora General d'Innovació

13:30

Reunió

Reunió en lìnia amb l'empresa Meteorito

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

14:00

Dinar/Sopar de Treball

Dinar de treball amb l'ambaixador d'Ucraïna

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

14:00

Dinar/Sopar de Treball

Dinar de Treball amb l'Ambaixador d'Ucrïna

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

14:15

Reunió

Reunió amb la presidenta del Consell Escolar Valencià.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

15:00

Cloenda

Cloenda I Jornada Intercanvi de coneixement i bones pàctiques en l'acció climàtica i energètica a nivell autonòmic.

València (València)

Consellera d'Educació, Cultura i Esport

18:30

Altres

Partida Pilota Professionals (ESCALA I CORDA) SORO III, SALVA - GENOVÉS I, CONILLET.

Vilamarxant (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

19:00

Altres

Trobada literària amb l'escriptor algerià Yasmina Khadra

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

19:00

Presentació

presentació Reviscola La Hoya

Buñol (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

19:00

Altres

Celebració XX Aniversari Vies Verdes Ulls Negres

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

20:00

Altres

Assistència XXV Aniversari CIPFP Ausiàs March

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

20:00

Presentació

Presentació del documental de Francisco Brines

València (València)

Director de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE)

20:00

Presentació

Presentació documental "Francisco Brines. Los signos desvelados"

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

Conferència

3ª Conferència Muncial d'Educació Superior de UNESCO (WHEC2022)

Barcelona (Barcelona)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

Altres

Avaluació de projectes UPV

València (València)

Directora General d'Universitats

Conferència

3ª Conferència Muncial d'Educació Superior de UNESCO (WHEC2022)

Barcelona (Barcelona)