Visualització de contingut web

Agenda

Les agendes institucionals i de treball contenen els actes i reunions dels alts càrrecs del Consell i dels seus organismes autònoms, assenyalant la data i la ubicació. L'agenda dels anteriors governs està disponible per descarregar en fulls de càlcul, per legislatures: IX Legislatura (juny 2015 - juny 2019) (descarregar .xlsx) | X Legislatura (juny 2019 - juliol 2023) (descarregar .xlsx)

Cercador agenda

Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

 
Dia anterior dilluns, 2 octubre 2023 Dia següent

Secretari autonòmic d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

08:30

Subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca

09:30

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:30

director general de Desenvolupament Rural

11:30

Subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca

12:00

director general de Desenvolupament Rural

12:30

Secretari autonòmic d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

13:00

Director general de Política Agrària Comuna (PAC)

13:00

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

13:00

director general de Desenvolupament Rural

16:30

Subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca

18:00

PEU AGENDA

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data d'actualització del text: març 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.6 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional