Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 24 gener 2022 Dia següent

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

08:30

Reunió

Reunió Subdirectora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

09:00

Reunió

Reunió coordinació Presidència

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09:00

Reunió

Reunió setmanal coordinació amb la Subdirectora General i Caps de Servei

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Lliria

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de Presidència

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:00

Reunió

Reunió Coordinació DD.TT. Alacant, Castelló i València.

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

09:00

Reunió

Reunió coordinació Presidència

València (València)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Secretaría Autonòmica

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

09:30

Reunió

Reunió Subdirector General de Sistemes d'Informació per la Salut

València (València)

Directora General d'Innovació

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació de la Direcció General d'Innovació

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Reunió de coordinació setmanal de la Direcció General

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació del Gabinet de Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació amb el Gabinet de Vicepresidència i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:00

Reunió

Reunió de Coordinació del Gabinet de Vicepresidencia i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Reunió

Reunió coordinació amb la Vicepresidenta, Gabinet, Secretaris Autonòmics.

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb Albena Teatre

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT

10:00

Reunió

Reunió Cap Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Castelló

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

10:00

Juntes Directives

Equip de Coordinació DGIEO

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde d'Almussafes

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:30

Reunió

Ple OSHU

València (València)

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple Observatori Hábitat i Segregació Urbana

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Despatx amb la subdirectora general de Suport

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

11:00

Reunió

Reunió amb la secretaria autonòmica, AVA, LA UNIÓ y Comunidad Regantes Sueca

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

11:00

Visita

Atlas

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió coordinació Direcció General

València (València)

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia

11:00

Reunió

Reunió sobre agrupació partits judicials de jutjats especialitzats en *VIOGEN

Alacant (Alacant)

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)

11:00

Reunió

Reunió Planificació Setmanal Subdireccions

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

11:00

Reunió

Reunió subdireccions generals.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

11:30

Reunió

Reunió coordinació direcció general i Secretaria Autonòmica.

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

12:00

Reunió

Reunió amb la subdirectora general de Planificació

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb CERMI

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

12:30

Reunió

Reunió amb Global Omnium

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:30

Reunió

Reunió amb Gabinet Vicepresidencia Segona

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:30

Reunió

Ibox Energy

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:30

Reunió

Reunió amb el Vicepresident Segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Sotssecretaria i Direccions Generals

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretaria de la Conlleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Directora General d'Infància i Adolescència, Subdirector General Gabinet Tècnic i Director General del Secretariat i de la Portaveu del Consell

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

16:30

Reunió

Reunió telemática amb la Directora General d'Anàlaisi i Polítiques Publiques i Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energética

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

16:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb les Direccions Generals d'Atenció Primària i Autonomia Personal, d'Infància i Adolescencia i d'Acció Comunitaria i Barris Inclusius

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

16:30

Reunió

Reunió amb el DG. Coordinació de l'Acció de Govern, SA.Atenció Primària i Serveis Socials, SA.Igualtat i Diversitat, SA. Planificació i organització del Sistema i la DG.Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària.

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

17:00

Recepció/Audiència Oficial

Naturgy

València (València)