Visualització de contingut web

Activitats d'influència

17/10/2022 12:00

REUNIÓ AMB FONTILLES

  • Tipus de reunió o contacte: Reunió presencial o telemàtica
  • Grups d'interés:
  • Assumptes tractats: - Interés a preparar la documentació relativa a l'atenció de persones amb trastorn de l'espectre autista i indiquem les nostres consideracions que es poguera veure afectat el procés d'autorització i la inquietud quant a la convivència de dos col·lectius diferents. I podem facilitar solucions a aquesta convivència, que els exposarem en la reunió. - Per a donar compliment a les indicacions de la Conselleria, ens seria molt útil que ens ajudaren en: 1.- La manera de sol·licitar 22 places per a tendir a persones de trastorn d'espectre autista, això és, com articulem la sol·licitud en el procediment obert, segons la resolució del 21 de juny de 2022, i 2.- Orientació quant a un model terapèutic, per a incorporar-lo a la sol·licitud de places, la qual cosa ens seria de summa utilitat i suposaria un considerable estalvi de temps. - Agrairíem que ens pogueren facilitar totes dues qüestions per a, com més prompte millor, continuar amb el procés de sol·licitud d'adjudicació de places en la manera que se'ns ha indicat.
  • Documents: No consta documentació aportada

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
  • ELENA ALBERT ROBERTO
    • Càrrec: DG DE DIVERSITAT FUNCIONAL I SALUT MENTAL
Registre 648 de 700