Visualització de contingut web

Activitats d'influència

15/03/2023 10:30

LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO AL SECTOR DEL ALQUILER DE VEHÍCULOS

  • Tipus de reunió o contacte: Reunió presencial o telemàtica
  • Grups d'interés:
  • Assumptes tractats: - El sector ha traslladat la seua preocupació per l’aplicació del Capitol VI del Titol III de la llei - Destaquen la falta d’infraestructura de punts de recàrrega tant en àrees d’autopistes, aeroports i estacions de trens, hotels o municipis - La necessitat de punts de recàrrega ràpida on tenen els seus punts de lloguer (aeroports i estacions de titularitat diferent) - La falta de coneiximent i confiança per part del client quant a l’ús de vehicle elèctric - Possibles solucions: bono per provar vehicle elèctric, punts de recàrrega on es puga pagar amb VISA per evitar aplicacions que els estrangers no poden descarregar-se o inscriure’s - Considerar la Directiva de Vehicle net per a l’aplicació de l’annexe II - Des de la DG de Turisme es contempla la problemàtica de la potenciació del contracte elèctric en hotels amb ocupació molt variable. - Des de DG Turisme s’explica el PLAN MOSVESTUR CV - Des de DG Canvi Climàtic es comenta la possibilitat de treballar amb el PVIECC i amb grups de treball que integren DG Mobilitat, IVACE, DG d’Energia i Indústria per identificar barreres i accelerar la transició.
  • Documents: No consta documentació aportada

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
  • HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS
    • Càrrec: DG DE TURISME
  • CELSA MONROS BARAHONA
    • Càrrec: DG DEL CANVI CLIMÀTIC
Registre 520 de 700