Visualització de contingut web

Activitats d'influència

21/10/2022 01:00

Reunió representants de Faerch

  • Tipus de reunió o contacte: Reunió presencial o telemàtica
  • Grups d'interés:
  • Assumptes tractats: - conéixer l'empresa Faerch, de reciclatge de plàstic i producció d'envasos plàstics - sol·licitud per banda de l'empresa de regulació més restrictiva en la recuperació d'envasos plàstics i en la producció amb material reciclat - oferiment per facilitar material de divulgació i educació ambiental sobre reciclatge plàstic
  • Documents: No consta documentació aportada

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
  • CELSA MONROS BARAHONA
    • Càrrec: DG DEL CANVI CLIMÀTIC
Registre 647 de 700