Visualització de contingut web

Activitats d'influència

25/09/2023 09:00

UBE Corporation Europe, S.A.Unipersonal

  • Tipus de reunió o contacte: Reunió presencial o telemàtica
  • Grups d'interés:
  • Assumptes tractats: Presentación de la compañía y explicación de los distintos expedientes abiertos en el centro directivo
  • Documents: No consta documentació aportada

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
  • Cap de servei o equivalent
  • Cap de servei o equivalent
Registre 365 de 638