Visualització de contingut web

Activitats d'influència

22/03/2022 10:30

Incidencias de carácter administrativo relativas a la modificación de la Ley de Juego en la última Ley de Acompañamiento

  • Tipus de reunió o contacte: Reunió presencial o telemàtica
  • Grups d'interés:
  • Assumptes tractats: Interpretación de la Disposición Transitoria Décima de la Ley 1/2020
  • Documents: No consta documentació aportada

Registre 727 de 728