Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 07/05/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

ACORDS

Presidència

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant, per al desenvolupament i el funcionament de la Càtedra de Bon Govern i Transparència, durant l'exercici 2024, per import de 32.000 euros.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per al funcionament de la Càtedra de Transparència Pública, durant l'exercici 2024, per import de 45.000 euros.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per al foment d'activitats en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern, dades obertes i integritat institucional, durant l'exercici 2024, per import de 8.000 euros.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant, per al foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de participació ciutadana, durant l'exercici 2024, per import de 30.0000 euros.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València, per al desenvolupament i el funcionament de la Càtedra de Bon Govern, Participació i Dades Obertes, durant l’exercici 2024, per import de 55.000 euros.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per al foment de les activitats de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de participació ciutadana, durant l'exercici 2024, per import de 15.000 euros.
 7. Declaració d'urgència en la tramitació del projecte de Decret, del Consell, pel qual es desenvolupa l'article 8 de la Llei 5/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, integral de mesures contra el despoblament i per l'equitat territorial de la Comunitat Valenciana.
 8. Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

 9. Autorització de l'expedient de rescabalament *ERESAR/2024/08R09/0065, per obligacions contretes en 2022 i 2023, per import de 505.414,18 euros.
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R10/0074, per obligacions contretes en 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, per import de 113.810,95 euros.
 11. Proposta d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0070, per obligacions contretes en 2024, per import de 745.621,48 euros.
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0063, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 3.176.776, 54 euros
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0067, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 2.097.206,10 euros.
 14. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 15. Cessió de propietat a l'Ajuntament de Castellfort de l'immoble corresponent a l'antiga casella de peó caminer d'esta localitat.
 16. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Màlaga per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 17. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i el Consell General de l'Advocacia Espanyola per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 18. Autorització de subscripció del conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d'Alacant, per al finançament de les obres d'adequació de la seua seu social per import d'1.500.000 euros
 19. Ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I) de 25 d'abril de 2024.
 20. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.012/24, de transferència de crèdit entre seccions, del capítol 4 del programa 612F00 “Despeses Diverses”, de la Secció Despeses Diverses, als capítols 4 i 7 del programa 442A00 “Medi natural i Avaluació Ambiental” de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.
 21. Conselleria de Sanitat

 22. Adequació de l'import del complement específic del lloc de tècnic/a en capellans d'infermeria (TCAE) d'equip mòbil.
 23. Autorització de subscripció del conveni amb l'Acadèmia d'Infermeria de la Comunitat Valenciana, per al finançament de les seues despeses de funcionament en 2024, per import de 10.000 euros.
 24. Autorització de l'expedient de rescabalament 08-2024, per obligacions contretes en els exercicis 2022 i 2023, per import de 4.558.054,44 euros.
 25. Autorització de l'expedient de rescabalament 10-2024, per obligacions contretes en els exercicis 2022 i 2023, per import de 17.662.291,52 euros.
 26. Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

 27. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització de pràctiques formatives, any 2024.
 28. Autorització de subscripció del conveni amb l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Pesca, en matèria d'estadística, any 2024.
 29. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 30. Autorització de subscripció del conveni de col·laboració entre LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat de València -Estudi General- per al desenvolupament territorial i l'ocupació 2024, per import de 190.000 euros.
 31. Autorització de subscripció del conveni de col·laboració entre LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat Jaume I per al desenvolupament territorial i l'ocupació 2024, per import de 50.000 euros.
 32. Autorització de subscripció del conveni de col·laboració entre LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat d'Alacant per al desenvolupament territorial i l'ocupació 2024, per import de 60.000 euros.
 33. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 34. Autorització de lsubscripció de l'addenda a l'acord de cooperació per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració a la província de Castelló, amb l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de Castelló, per import de 7.752.016,82 euros.
 35. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 36. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per al finançament de les despeses de funcionaments de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional durant l'exercici 2024, per import de 40.000 euros.
 37. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València, per al funcionament de la Càtedra de Bretxa Digital i Diversitat Funcional durant l'exercici 2024, per import de 40.000 euros.
 38. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València per al finançament de les despeses de funcionaments de la Càtedra de Bretxa Digital de gènere durant l'exercici 2024, per import de 40.000 euros.
 39. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I per al finançament de les despeses de funcionaments de la Càtedra de Bretxa Digital i Territori durant l'exercici 2024, per import de 40.000 euros.
 40. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández per al finançament de les despeses de funcionaments de la Càtedra de Bretxa Digital i bon ús de les TIC durant l'exercici 2024, per import de 40.000 euros.

DECRETS

Conselleria de Justícia i Interior

 1. Decret de concessió de condecoracions i distincions de la Generalitat al mèrit policial de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

INFORMES

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 1. Informe sobre contractació d'emergència a Canet lo Roig, La Jana i Traiguera.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 11:00 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes