Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 05/03/2024 09:00

Sede: Plaça de les Aules,7

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 1. Decret pel qual es disposa el nomenament de les persones titulars de María José Hernández Mora com a titular de la Direcció Adjunta d'Arts Escèniques, de María Dolores Fuster Embuena com a titular de la Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia, i de Joan Josep Cerveró Beta com a titular de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana.
 2. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 3. Decret pel qual es disposa el nomenament de Miguel Ángel Sánchez Navarro com a la persona titular de la Direcció de l’Institut Valencià d'Estadística (IVE).
 4. Decret pel qual es disposa el nomenament de María del Mar González Barranco com a directora general de Fons Europeus i Sector Públic.
 5. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 6. Acord pel qual es renova a Vicente Boluda Fos, com a vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València, en representació de les organitzacions empresarials.

ACORDS

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 1. Acord pel qual s'aprova l'aplicació d'un increment retributiu del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del que es preveu en l'article 28.2, apartat segon, de la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023.
 2. Conselleria de Justícia i Interior

 3. Autorització de subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de València sobre delegació de competències en procediments sancionadors en matèria d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics.
 4. Autorització de subscripció del conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Resposta a les Emergències i la Societat Fira València, SA per atendre les necessitats de cessió d’ús temporal d’espai per a la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.
 5. Conselleria de Sanitat

 6. Autorització per a la realització d'un acord marc per al subministrament respectuós amb el medi ambient de material d'extracció al buit amb destinació als centres de l'àmbit de la sanitat pública valenciana.

DECRETS

Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport

 1. Decret per a complementar la declaració de bé d’interés cultural, amb la categoria de bé immaterial, de la Romeria de les Canyes de Castelló, incorporant la processó de les Gaiates i el seu simbolisme com a senyal identitari de la ciutat de Castelló de la Plana.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:55 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes