Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 13/02/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 1. Designació de Nicolás Jannone Bellot com a vocal titular i Roberto Esteve Carbonell, com a vocal suplent, en representació de la Generalitat en el Comité Consultiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 2. Designació de Nicolás Jannone Bellot, com a vocal titular, i a Roberto Esteve Carbonell, com a vocal suplent, en representació de la Generalitat en el Consell d'Administració de la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, SA (FOGAIN).
 3. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 4. Decret pel qual es cessa a Vicent Soler i Marco i es nomena a Ángela Pérez Pérez com a titular de la Presidència del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General.
 5. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 6. Designació de José Vicente Dómine Redondo, en la seua condició de secretari autonòmic d’Infraestructures i Transports, com a representant de la Generalitat en el Patronat de la fundació esmentada en substitució de María Pérez Herrero.

ACORDS

Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

 1. Autorització a l'Advocacia General per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista amb resultat de mort.
 2. Conselleria de Justícia i Interior

 3. Autorització de subscripció de l'addenda de pròrroga del conveni amb l'Ajuntament de l'Eliana per a l'organització de cursos de formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE).
 4. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 5. Autorització de subscripció del conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Rafelbunyol, per a l'aplicació per part del consistori de polítiques socials al seu veïnat en relació amb el servei de transport de Metrovalència.
 6. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 7. Autorització de subscripció del conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Viver, per al desenvolupament del programa de la xarxa Tourist Info.

DECRETS

Conselleria de Justícia i Interior

 1. Decret pel qual es deroga el Decret 13/2023, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea la Unitat Valenciana d’Emergències i es modifica el Decret 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Servici de Bombers Forestals de la Generalitat.

INFORMES

Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

 1. Informe relatiu a la pesca i aqüicultura en la Comunitat Valenciana.
 2. Informe al Consell sobre el focus de la malaltia de la llengua blava a la província d'Alacant.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

 1. Acord del Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal del «Centre Especial d'Ocupació del IVASS SAU», de cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.
 2. Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

 3. Acord del Consell, constituït en Junta General d'accionistes de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles, S.A., d’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2022.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes