Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 30/01/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

ACORDS

Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

 1. Presa de coneixement de la declaració d´emergència de la contractació CMAYOR/2023/08Y08/196 del servei de suport tècnic en Residencia Les Rotes ( Dénia).
 2. Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV, ISTEC i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sueca per a la presentació telemàtica de documents amb transcendència tributària.
 4. Conselleria de Sanitat

 5. Acord pel qual s'habiliten determinats programes específics de productivitat per a atendre necessitats conjunturals d'activitat assistencial i preventiva en el Sistema Valencià de Salut.

DECRETS

Presidència

 1. Decret de modificació del Decret 131/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat.
 2. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 3. Decret d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, corresponent a l'exercici 2023.

DECRETS LLEI

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 1. Projecte de Decret llei, de modificació dels Decrets llei 13/2021 i 13/2022, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de competència local en els municipis de la comarca de la Vega Baja del Segura.

INFORMES

Conselleria de Sanitat

 1. Informe sobre l'acord de cooperació amb l'Associació de Metges Sènior de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València (AMESFE) per al desenvolupament d'activitats de caràcter formatiu, acadèmic i docent del personal mèdic a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.
 2. Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

 3. Informe relatiu a les ajudes a assegurances agràries - Pla 2024.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:30 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes