Visualització de contingut web

Actas

Actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat a partir de 2024. Per a consultar les actes anteriors vegeu Actes de 2015 a 2023.

 

El Consell de la Generalitat és l'òrgan col·legiat* de govern de la Generalitat i es compon del President de la Generalitat, del Vicepresident o Vicepresidents i dels Consellers.  Les reunions o ple del Consell tenen un caràcter reservat, però el contingut dels seus acords és públic. A més, a les seues reunions també poden acudir els Secretaris Autonòmics que siguen convocats.

*òrgan compost per una pluralitat de persones

Acta de la reunió

Data: 16/01/2024 09:00

Sede: Palau de la Generalitat

Assistents:

 • Carlos Mazón Guixot - President
 • Susana Camarero Benítez - Secretari
 • Vicente José Barrera Simó - Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport
 • Ruth María Merino Peña - Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Elisa María Núñez Sánchez - Conselleria de Justícia i Interior
 • Marciano Gómez Gómez - Conselleria de Sanitat
 • Jose Antonio Rovira Jover - Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació
 • Jose Luis Aguirre Larrauri - Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Salomé Pradas Ten - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nuria Montes de Diego - Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

Presidència

 1. Decret de nomenament dePablo Gustavo Broseta Dupré com a secretari autonòmic de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes.
 2. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 3. Decret de cessament de Anna Caballero i Costa, Pau López Ramos i Fernando Vallejo Genovés i nomenament de Óscar Gamazo Micó i José Luis Martí Cerveró com a personal directiu de l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

ACORDS

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública

 1. Autorització de creació de deute públic de la Generalitat durant l'any 2024 i gener de 2025, per un import màxim de 547.871.730 euros.
 2. Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

 3. Autorització d'exempció excepcional del requisit de formació pedagògica per a les adjudicacions de personal docent interí de les especialitats d'informàtica i sistemes i aplicacions informàtiques.
 4. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

 5. Autorització de la subscripció del conveni de cooperació educativa amb la Universitat d’Alacant, per a la realització de pràctiques formatives per l’alumnat universitari l’any 2024, per import de 39.000 euros.

DECRETS

Presidència

 1. Decret de modificació del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

INFORMES

Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

 1. Informe sobre les mesures adoptades per a l'adaptació al risc d'inundació a la Vega Baja del Segura.

Sense haver-hi mÈs assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 10:15 hores.

Pie de página para las Actas del consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes