Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 29/12/2020

ACTA DEL CONSELL 29/12/2020

Órgan: Consell

Data: 29/12/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Diversitat funcional, Obres públiques, Organització GVA, Administració local, Relacions amb les Corts, Transports, Retribucions, Sector Públic Instrumental (SPI), Infància i adolescència, Formació, TIC, Pressupost públic, Territori, Urbanisme, Sanitat, Universitats, Turisme, Comerç, Salut pública, Infraestructures, Ocupació - Treball, Emergències, Patrimoni, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

29 DE DESEMBRE DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 29 de desembre de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:45 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Aprovació del Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2021 i de la seua avaluació.
 3. Declaració de l‘ocupació urgent de béns i drets per al projecte de la Diputació Provincial de València "Condicionament de la carretera CV-415 de Picassent a Alborache. Tram CV-416 a pk. 16+200. T.M. Turís i Montserrat. B-261".
 4. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni marc de 19/09/2016 amb la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme.
 5. Autorització de subscripció de l'addenda al protocol general de col·laboració de 18/01/2017 amb el Govern d'Aragó en matèria de turisme.
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-41/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 36.249,18 € (IVA exempt).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de la contractació CNMY20/03-3/60 del servei per a la gestió dels punts de trobada familiar judicials de la Comunitat Valenciana per un valor estimat de 29.052.356,11 € (IVA exclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions 125 a 140/2020 de l'IVASS per la COVID-19 per un import estimat de 124.088,29 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 43/2020 per obligacions contretes entre 2016 i 2018, per import de 53.054,46 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 45/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 28.052,64 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 46/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 30.540,42 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 47/2020 per obligacions contretes entre 2017 i 2019 per import de 137.220,25 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 48/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 342.218,80 € (IVA inclòs).
 8.  Autorització de l'expedient de rescabalament 49/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 945.583,66 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 50/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'1.500.083,15 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Aprovació de conveni tipus per a la realització d'obres de la línia "Actuacions Urbanes", i autorització per a la subscripció per a 2021 amb una dotació de 10.020.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 31.200,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 19.500,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 09.033/20-172:

S'autoritza una generació de crèdit per ingressos finalistes procedent del Consell Superior de l'Esport, en la línia S6412 "Programa de Tecnificació de Centres de Tecnificació Esportiva" del capítol 4 del programa 457.10 "Foment de l'activitat esportiva" per import de 47.563,89 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.029/20-175:

S'autoritza una transferència del capítol 8 al 7 en el programa 612,60 "Despeses diverses" per a la inclusió d'una línia de transferències al Consorci Copa de l'América pel finançament de les obres de millora de l'espai públic contigu al Tinglado núm 2, de la Marina de València per import de 715.686,00 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 09.036/20-180:

S'autoritza una transferència de crèdit dels capítols 6 i 7 programes 422.20 i 422.30, al capítol 7 del programa 454.10 per a reaperturar la línia S5523 Infraestructures i Patrimoni", amb la finalitat de liquidar el Conveni subscrit amb la Diputació de València per al finançament del pla d'inversions d'infraestructura cultural i patrimoni artístic de la província de València, i modificació de la descripció i finalitat de la línia S5523 per import de 3.171.443,97 €.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 21.009/20-181:

S'autoritza un ajust en l'annex de transferències corrents del programa 121.71 "Societat Digital", per a la inclusió d'una nova línia de subvenció nominativa a la Fundació Unitat Ellis Alacant, per donar cobertura per a la investigació en matèria d'intel·ligència artificial per a la lluita contra el Covid-19 derivada del Decret 202/2020 per import de 120.000,00 €.

 1. Ratificació de l'assumpció per la Generalitat de préstecs financers de Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (CACSA).
 2.  Autorització de la subscripció i desemborsament per la Generalitat d'accions conseqüència de l'ampliació de capital de Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA, per import d'1.999.698,04 €.
 3. Autorització de la subscripció i desemborsament per la Generalitat d'accions conseqüència de l'ampliació de capital de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA per import de 6.999.143,06 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 69/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 853,84 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 70/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'1.015.932,33 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 72/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'1.191.097,49 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/24 per obligacions contretes en 2020 per import de 52.038,96 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/25 per obligacions contretes en 2020 per import de 9.439,52 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGJ/EME35 (3lots) del subministrament de purificadors d'aire i mampares per a seus judicials per la COVID-19, per import de 346.459,30 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGJ/EME36 de la substitució d'elements de la coberta de la Ciutat de la Justícia de València per import de 152.460,00 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2019 per import de 17.186,86 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2019 per import de 13.013,70 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 15/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2019 per import de 13.013,70 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 16/2020 AVSRE per obligacions contretes entre 2016 i 2019 per import de 3.738,90 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 17/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2020 per import de 23.897,19 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 18/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2020 per import de 9.421,28 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 20/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2020 per import de 76.171,22 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Acord de modificació de l'acord de 27/11/2020 d'establiment dels paràmetres i criteris per a l'aplicació de la compensació econòmica i la gratificació per serveis extraordinaris per al personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb motiu de la COVID-19 amb una disminució sobre la dotació inicial de 46.000,00 €.
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 384/2020 del servei de menjars per al personal voluntari a Fira València per la COVID-19 per un import de 17.500 € (IVA inclòs).
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 436/2020 d'actuacions als hospitals de campanya per la COVID-19, per import de 3.796.853,99 € (IVA inclòs).
 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 593/2020 del servei de càrrega marítima i assegurança de material de protecció per la COVID-19 per import de 17.818,00 € (IVA inclòs).
 5. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 692/2020 de serveis sanitaris d'activitat no-covid pel sector privat per la COVID-19 per import d'1.207.439,69 € (IVA exempt).
 6. Presa de coneixement de la declaració d'emergència per a la contractació 769/2020 de serveis sanitaris d'activitat no-covid realitzats pel sector privat per la COVID-19 per import de 924.701,24 € (IVA exempt).
 7. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 760/2020 del servei de gestió de la plataforma logística a Fira València per la COVID-19 per import d'1.177.184,80 € (IVA inclòs).
 8. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 773/2020 del segur i ocupació de superfícies per al transport de material de protecció per la COVID-19 per import de 3.062,71€ (IVA inclòs).
 9. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions 802, 805 i 814/2020 de serveis diversos per la COVID-19 per import total d'1.055.753,15 € (IVA inclòs).
 10. Presa de coneixement de les declaracions d'emergència de les contractacions 816, 818, 826 i 828/2020 de serveis diversos per la COVID-19 per import total de 974.461,73 €.
 11. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni d'assistència sanitària pública derivada d'accidents de trànsit 2019-2020 per la COVID-19.
 12. Autorització de subscripció de l'addenda del conveni d'assistència sanitària pública derivada d'accidents de trànsit en l'àmbit de la sanitat pública de la Generalitat, amb el Consorcio de Compensación de Seguros, las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el Consorci de l'Hospital General Universitari de València i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de suspensió de la tramitació del procediment sancionador núm. 032020SAT000700.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2020 LABORA per obligacions contretes en 2020 per import de 7.254,92 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2020 LABORA per obligacions contretes en 2020 per import de 7.875,21 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització a l'EPSAR per a la contractació d'obres de reforma de l'EDAR d'Orihuela-casc per valor estimat de 9.611.801,67 € (IVA exclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/276 per obligacions contretes en 2020 per import de 81.895,55 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/311 per obligacions contretes en 2020 per import de 10.883,96 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/312 per obligacions contretes en 2020 per import de 39.698,00 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/313 per obligacions contretes en 2020 per import de 61.793,55 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/314 per obligacions contretes en 2020 per import de 100.499,22 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/317 per obligacions contretes en 2020 per import de 69.532,81 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/236 per obligacions contretes en 2020 per import de 21.242,96 (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/238 per obligacions contretes en 2020 per import de 4.525,99 € (IVA exempt).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/264 per obligacions contretes en 2020 per import d'11.379,96 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/277 per obligacions contretes en 2020 per import de 15.786,87 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/278 per obligacions contretes en 2020 per import de 204.195,57 € (IVA exempt).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0201/280 per obligacions contretes en 2020 per import de 131.181,37 € (IVA exempt).
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0201/284 per obligacions contretes en 2020 per import de 52.147,06 € (IVA exempt).
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/299 per obligacions contretes en 2020 per import de 10.472,55 € (IVA inclòs).
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/316 per obligacions contretes en 2020 per import de 8.610,42 € (IVA exempt).
 17. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0202/267 per obligacions contretes en 2019 per import de 110.869,91 € (IVA inclòs).
 18. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0202/287 per obligacions contretes en 2020 per import de 21.572,60 € (IVA inclòs).
 19. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0206/235 per obligacions contretes en 2020 per import de 406.545,76 € (IVA exempt).
 20. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0206/281 per obligacions contretes en 2020 per import de 298.459,60 € (IVA exempt).
 21. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0206/301 per obligacions contretes en 2020 per import de 97.458,13 € (IVA exempt).
 22. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0206/302 per obligacions contretes en 2020 per import de 232.475,00 € (IVA exempt).
 23. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN/20/0206/326 per obligacions contretes en 2020 per import de 84.684,21 € (IVA inclòs).
 24. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/122 per obligacions contretes en 2019 per import de 237.820,37 € (IVA exempt).
 25. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/143 per obligacions contretes en 2017 per import de 94.806,12 € (IVA exempt).
 26. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/289 per obligacions contretes en 2020 per import de 94.959,17 € (IVA inclòs).
 27. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/290 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 47.730,40 € (IVA inclòs).
 28. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/291 per obligacions contretes en 2020 per import de 374.832,41 € (IVA exempt).
 29. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/292 per obligacions contretes en 2020 per import de 185.584,97 (IVA exempt).
 30. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/293 per obligacions contretes en 2020 per import de 47.737,02 € (IVA inclòs).
 31. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/310 per obligacions contretes en 2020 per import de 303.467,30 € (IVA exempt).
 32. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/321 per obligacions contretes en 2020 per import de 69.070,16 € (IVA inclòs).
 33. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/322 per obligacions contretes en 2020 per import de 124.007,23 € (IVA exempt).
 34. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0303/240 per obligacions contretes en 2020 per import de 77.309,89 (IVA inclòs).
 35. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0303/323 per obligacions contretes en 2020 per import de 24.721,80 (IVA exempt).
 36. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0304/303 per obligacions contretes en 2020 per import d'1.534.274,56 € (IVA exempt).
 37. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0305/274 per obligacions contretes en 2020 per import de 47.291,84 € (IVA exempt).
 38. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0305/300 per obligacions contretes en 2020 per import de 27.298,01 € (IVA exempt).
 39. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0305/306 per obligacions contretes en 2020 per import de 30.886,16 € (IVA inclòs).
 40. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0305/315 per obligacions contretes en 2020 per import de 4.926,55 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València sobre transport, logística, mobilitat i obres públiques en 2021 amb una dotació de 120.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General sobre paisatges valencians i participació ciutadana en 2021 amb una dotació de 30.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General sobre cultura territorial valenciana en 2021 amb una dotació de 30.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció de conveni amb la Universitat de València-Estudi General sobre història del transport i infraestructures en 2021 amb una dotació de 239.600,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló sobre planificació territorial i infraestructures en 2021 amb una dotació de 40.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant sobre planificació territorial i infraestructures en 2021 amb una dotació de 10.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx sobre planificació territorial i infraestructures en 2021 amb una dotació de 10.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 26.960,00 €.
 9. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 115.610,00 €.
 10. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 50.070,00 €.
 11. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 42.370,00 €.
 12. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la realització de pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 42.370,00 €.
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament 12/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 5.499,86 € (IVA inclòs).
 14. Autorització de l'expedient de rescabalament 20/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 10.402,10 € (IVA exempt).
 15. Autorització de l'expedient de rescabalament 21/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 22.673,19 (IVA exempt).
 16. Autorització de l'expedient de rescabalament 20-CPTOPM19-05-157-RS-0 per obligacions contretes entre 2017 i 2019 per import de 688.135,68 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU per a la contractació DD/013/20 d'execució de les obres de l'edifici terciari i aparcament per a districte digital en el moll 5 del port d'Alacant per un import de licitació de 10.704.926,45 € (IVA exclòs).

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat Jaume I de Castelló per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat Politècnica de València per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat de València-Estudi General per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta d'autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat d'Alacant per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni de 30/12/2014 amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització d'expedient de rescabalament EI 20/12110/004 per obligacions contretes en 2020 per import de 673,26 € (IVA inclòs).

DECRETS

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes a diferents col·lectius de persones, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut en 2021 amb una dotació de 65.000.000,00 €.
 2. Decret d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes al col·lectiu de famílies monoparentals, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut en 2021, amb una dotació de 10.240,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA).
 2. Decret d'aprovació del reglament d'organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
 3. Decret d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals, i convocatòria per a 2021, amb una dotació de 29.510.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Decret de modificació del Decret 62/2020, de 15 de maig, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració Municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques, i de creació del seu registre.

INFORMES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. El president informa sobre l'avaluació del Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2020.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA, adopta els acords següents:

ampliació del capital social en 6.999.143,06 €, mitjançant l'emissió de 6.202 accions nominatives; modificació de l'article 7é del estatuts; i atorgament de facultats per a executar-los.

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) adopta els acords següents:

ampliació del capital social en 1.999.698,04 €, mitjançant l'emissió de 5.426 accions nominatives; modificació de l'article 7é del estatuts; i atorgament de facultats per a executar-los.

 

 

S'ajornen els assumptes següents:

B.- PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Proposta d'autorització de l'aportació a fons propis de Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA del deute generat per operacions de crèdits subrogades i per pagaments atesos mitjançant els mecanismes de finançament de l'Estat.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 09.008/20-041:

S'autoritza incrementar el límit per a comprometre despesa en l'anualitat 2021 en el capítol 6 del programa 454.10 "Promoció cultura, patrimoni artístic i museus" per a la reprogramació dels expedients que afecten les obres del Teatre Chapi d'Alacant, Naus de Sagunt i Convent del Carmen, per l'alentiment dels mateixos conseqüència de la situació sanitària i de les circumstàncies de 2020 per a comprometre despesa en 2021.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 08.003/20-042:

S'autoritza l'ampliació dels límits quantitatius en les anualitats de 2022 a 2025 amb càrrec al capítol 6 del programa 513.10 "Infraestructures Públiques" per a assegurar la viabilitat dels nous contractes de conservació de la xarxa de carreteres autonòmiques durant el període 2022-2026.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].