Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 29/01/2021

ACTA DEL CONSELL 29/01/2021

Órgan: Consell

Data: 29/01/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Agricultura, Justícia, Relacions amb les Corts, Retribucions, Serveis socials, Seguretat, Transparència, Sanitat, Economia, Finançament, Turisme, Cultura, Participació ciutadana, Ocupació - Treball, Infraestructures, Emergències, Patrimoni, Educació, cOVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

29 DE GENER DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 29 de gener de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament d'Alacant per al desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de la creació de deute públic de la Generalitat en 2021 i gener de 2022 per import màxim de 1.366.077.684,00 €.
 2. Presa de coneixement d'adquisició directa de l'immoble situat al carrer de Sant Ferran, núm 58 d'Alacant, per import de 4.537.500,00 € (IVA inclòs).
 3. Presa de coneixement d'adquisició directa de l'immoble situat al carrer Trinquet de Cavallers, núm. 11 i 13 de València, per import de 5.000.000,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals.
 2. Ratificació de la subscripció del conveni amb el Consell de Seguretat Nuclear sobre situacions d'emergència radiològica.
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions CNMY21/DGJ/EME01-02 d'obres, direcció facultativa i coordinació de seguretat per reparació de la seu judicial de Dénia, per import total de 387.200,00 € (IVA inclòs).
 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGJ/EME37 del servei de trasllat i destrucció de material pirotècnic, per import de 41.866,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i el Palau de la Música de València per a la realització d'un concert a Castelló amb una dotació de 29.682,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Aprovació del programa especial de productivitat de prestació de mòduls addicionals de reforç en equips d'atenció primària en 2021, amb una dotació de 13.108.768,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SME, SA (ACUAMED) per a la connexió del transvasament i post-transvasament Xúquer-Vinalopó.
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNEM20/0201/328 de subministrament de productes fitosanitaris per al control de cítrics per import de 2.227.500,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni marc amb FISABIO i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament de projectes d'investigació i innovació en la identificació de les víctimes de la guerra civil i del franquisme.

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret de regulació del procediment d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de modificació del Decret 199/2011, de 23 de desembre, del Consell, de declaració com Bé d'Interés Cultural Immaterial a favor de la Cavalcada de Reis Mags d'Alcoi.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Decret de modificació del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret llei de mesures extraordinàries dirigides a persones treballadores, empreses i persones treballadores autònomes per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19 amb una dotació de 105.000.000,00 €.

INFORMES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. El president informa sobre l'activitat parlamentària del Consell entre el 07/09/2020 i el 31/12/2020.

Es retira l'assumpte següent:

B.- PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Proposta d'autorització de modificació pressupostària exp. 00.005/20-905.
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

DECRETS

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l'hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d'oci per la COVID-19, amb una dotació de 80.000.000,00 €.
 2. Decret d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la COVID-19, amb una dotació de 17.000.000,00 €.

INFORMES

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. El vicepresident i conseller informa sobre l'adquisició d'habitatges per a l'ampliació del parc públic de la Generalitat.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:10 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].