Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 27/11/2020

ACTA DEL CONSELL 27/11/2020

Órgan: Consell

Data: 27/11/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Empresa, Igualtat, Indústria, Habitatge, Universitats, Turisme, Cultura, Participació ciutadana, Emergències, Patrimoni, Diversitat funcional, Organització GVA, Relacions amb les Corts, Transports, Administració local, Funció Pública, Pressupost públic, Sanitat, Investigació / Recerca, Infraestructres, Comerç, Ocupació - Treball, Educació, Cooperació al desenvolupament, Despesa; COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

27 DE NOVEMBRE DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 27 de novembre de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

A.- CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELL

 1. Decrets de cessament de Francisco Rodríguez Mulero com a secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural; de Carmelina Pla Silvestre com a directora general de Règim Econòmic i Infraestructures; i de nomenament de Carmelina Pla Silvestre com a directora general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura, ambdós de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fundació del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana per a la posada en marxa del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana amb una dotació de 400.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament d'Aspe per al desenvolupament del programa Tourist Info.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Asociación Cultural El Camino del Santo Grial per a la promoció de la ruta en 2020 amb una dotació de 20.000,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-34/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 5.751,13 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-35/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 7.792,85 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 37/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 567.497,83 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 38/2020 per obligacions contretes en 2017 per import de 144.168,90 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 40/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 10.897.121,51 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Alcoi per a la rehabilitació d'habitatges en el grup Sant Jordi en 2020 amb una dotació de 143.462,76 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Elx per a la constitució d'una oficina pilot per a la creació de la Xarxa Xaloc amb una dotació de 178.576,08 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Mancomunitat de la Ribera Alta per a la constitució d'una oficina pilot per a la creació de la Xarxa Xaloc amb una dotació de 178.576,08 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp 06.027/20-145.

S'autoritzen transferències de crèdit per a l'aplicació de l'increment retributiu previst en el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, per import global de 141.020.102,00 €.

 1. Acord de denúncia de la cessió i de reversió del local situat a l'avinguda de Borriana, 13 i 15 de Castelló de la Plana.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 64/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.052,70 (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 65/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.759,53 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Politècnica de València per a la investigació en extinció d'incendis forestals amb una dotació de 12.600,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 36/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 54.086,58 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de València per al manteniment dels centres docents de titularitat municipal amb una dotació de 2.389.450,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació Provincial d'Alacant per al manteniment de l'Escola Infantil "Hogar Provincial Excelentísima Diputación" amb una dotació de 196.869,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVC i la Berklee College of Music per a la integració de les bandes de música en els seus plans de treball en 2020, amb una dotació de 15.000,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-89/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 28.944,00 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-90/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 7.193,45 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-93/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 49.775,55 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-94/2020 per obligacions contretes en 2019 per import de 42.289,50 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Acord d'establiment dels paràmetres i criteris per a l'aplicació de la compensació econòmica i la gratificació per serveis extraordinaris per al personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb motiu de la COVID-19 amb una dotació de 42.890.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions 630, 654-1, 654-2, 654-3, 654-4, 720, 730, 732 i 733/2020 del subministrament del material sanitari per la COVID-19 per import de 8.803.120,30 euros (IVA inclòs).
 4. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions 734, 740, 741, 743, 749, 754, 768 i 770/2020 del subministrament del material sanitari per la COVID-19 per import de 7.668.778,00 € (IVA inclòs).
 5. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de les contractacions 774, 780, 781, 782 i 783/2020 del subministrament del material sanitari per la COVID-19 per import de 4.418.570,00 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament EEI-13/2020, per obligacions contretes en 2020 per import de 205.148.157,24 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana per al manteniment de l'oficina PATECO i desenvolupament i oficina tècnica del PATSECOVA en 2020 amb una dotació de 500.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVACE i FEPEVAL per al coneixement i impuls d'accions sobre les àrees industrials i elaboració d'una segona enquesta sobre l'impacte empresarial de la COVID-19 amb una dotació de 30.000,00 €.
 3. Confirmació de la sanció continguda en l'acta d'infracció núm. 462020000075354 i d'imposició d'una sanció a Industrias Hoteleras del Mediterráneo, SL. per import de 25.001,00 €.
 4. Confirmació de la sanció continguda en l'acta d'infracció núm.I32020000038163 i d'imposició d'una sanció a [nom, cognom]* per import de 150.015,00 €.

(*) Informació personal dissociada, d'acord amb l'art. 28.b) del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/124 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 49.054,96 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/145 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 39.780,76 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0305/186 per obligacions contretes en 2020 per import de 57.267,20 € (exempt d'IVA).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/197 per obligacions contretes en 2019 per import de 7.030,34 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0305/216 per obligacions contretes en 2020 per import de 58.783,73 € (IVA exempt).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/223 per obligacions contretes en 2020 per import de 17.827,22 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/237 per obligacions contretes en 2020 per import d'11.379,96 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/275 per obligacions contretes en 2020 per import de 2.388,54 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de la contractació CMAYOR/2020/03Y05/96, CPI: 20.CPTOPM19 05 11 NT 3 d'obres de conservació, adequació i manteniment de les infraestructures de transport de la Generalitat en la província de Castelló (2021-2025) amb un valor estimat de 92.231.404,95 € (IVA exclòs).
 2. Autorització relativa a la concessió d'un préstec participatiu a la Societat Alta Velocidad Alicante Nodo Transporte (AVANT), SA.

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a la «Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible» en 2020 amb una dotació de 26.333,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la «Càtedra Planeta i Desenvolupament Sostenible» en 2020 amb una dotació de 30.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a la «Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible» en 2020 amb una dotació de 30.000,00€.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la «Càtedra Objectius Desenvolupament Sostenible – Eix Pau i Justícia» en 2020 amb una dotació de 26.334,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a la «Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible» en 2020 amb una dotació de 27.333,00€.

 

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Rótova per la forma exclusiva en valencià «Ròtova».

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret de regulació del Consell Valencià de les Dones.

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

PROPOSTA CONJUNTA: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Decret de modificació del Decret 60/2020, de 15 de maig, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i concessió directa d'ajudes en matèria d'habitatge per a pal·liar situacions d'especial vulnerabilitat per la COVID-19.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret de concessió directa de l'increment de les ajudes a projectes d'inserció laboral per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa en centres especials d'ocupació, regulades en el Decret 271/2019, de 27 de desembre, del Consell, i de convocatòria de les ajudes de 2020 amb una dotació d'1.000.000,00 € de fons procedents del SEPE.

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret llei de modificació de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, amb una dotació global de 153.058.722,00 €.

Han estat retirats els assumptes següents:

B.- PROPOSTES D'ACORD

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Proposta d'aprovació de gratificacions per serveis extraordinaris al personal de l'IVASS per la intervenció en la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:10 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].