Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 15/01/2021

ACTA DEL CONSELL 15/01/2021

Órgan: Consell

Data: 15/01/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Sanitat, Organització GVA, Medi ambient, Infraestructures, Funció Pública, Emergències, Despesa, TIC; COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

15 DE GENER DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 15 de gener de 2021  es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibàñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

 

El president obri la reunió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de provisió de notaries a la Comunitat Valenciana.

ACORDS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2020/04R01/12 per obligacions contretes en 2020 per import de 328,44 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2020/04R01/13 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.086,10 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGTIC/66E de serveis d'informació del Programa per al desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana per la COVID-19, per import de 466.092,00 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGTIC/71E de subministrament d'ordinadors per la COVID-19 per import de 719.829,00 € (IVA inclòs).

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència per a la contractació 745 i 763/2020 de serveis per la COVID-19 per import de 59.784,46 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 793/2020 de serveis diversos per la COVID-19 per import de 87.405,07 € (IVA inclòs).
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 794/2020 del subministrament de bussos impermeables per la COVID-19 per import de 511.000,00 € (IVA exempt).

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Declaració de conformitat amb que VAERSA actue com a mitjà propi personificat i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CMAJOR/2020/03Y03/168 i 170 d'obres, direcció i coordinació de seguretat i salut per a la defensa de talussos al port de Xàbia per import d'1.566.291,92 € (IVA inclòs).

DECRETS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret d'exclusió de la forest catalogada de domini públic i utilitat pública de la província de Castelló núm. 125 (Penya de l'Àguila i Pla de la Molinera) a Benafer els terrenys que han perdut la condició de sòl forestal.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:45 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].