Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 13/11/2020

ACTA DEL CONSELL 13/11/2020

Órgan: Consell

Data: 13/11/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Eleccions / Régim electoral, Organització GVA, Relacions amb les Corts, Administració local, Sector Públic Instrumental (SPI), Intel·ligència artificial(IA) & Open Data, Igualtat, Pressupost públic, Joventut, Assistència jurídica, Sanitat, Innovació, Economia, Medi ambient, Universitats, Finançament, Turisme, Cultura, Salut pública, Ocupació - Treball, Patrimoni, Emergències, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

13 DE NOVEMBRE DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 13 de novembre de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:30 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Declaració de l‘ocupació urgent de béns i drets per al projecte de la Diputació de València «Ampliació de plataforma de la carretera CV-339 de Llíria a Alcublas. Tram: pk. 0+000 a pk. 13+400 en el T.M. de Llíria, fase 1: pk. 0+000 a p.k. 3+200 (V-188-F1)».
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV, la Secretaria d'Estat de Turisme i l'Ajuntament de Benidorm per a l'execució del Plá de Sostenibilitat Turística en Benidorm amb una dotació de 975.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV, la Secretaria d'Estat de Turisme i l'Ajuntament de Gandia per a l'execució del Pla de Sostenibilitat Turística de Gandia amb una dotació de 975.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Secretaria d'Estat de Turisme en matèria de competitivitat i excelència turística.
 6. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a la promoció del producte musical autòcton en 2020 amb una dotació de 120.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana per a fomentar el producte del turisme musical de la CV en 2020 amb una dotació de 50.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i la Federació "Enoturismo de la Comunidad Valenciana" per al foment i promoció de la Comunitat Valenciana com a destinació de turisme enològic en 2020 amb una dotació de 50.000,00 €.
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-32/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 5.751,13 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-33/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.462,24 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització a l'Advocacia General de la Generalitat per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a València amb resultat de mort.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i la Mancomunitat de l'Alt Palància per regular l'emissió del Carnet Jove.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 34/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 12.792.051,76 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 35/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 117.921,77 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització del reajustament d'anualitats de determinades subvencions destinades a projectes pluriennals d'inversió empresarial per a la transformació del model econòmic regulades per l'Ordre 14/2018 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
 2. Presa de coneixement de l'adquisició directa de l'immoble situat a la plaça de Santa Lucía, 14 d'Orihuela, seu del Palau de Justícia.
 3. Acord de denúncia del conveni subscrit entre la Generalitat i la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores el 30/03/1990, i de resolució de la cessió gratuïta d'ús i reversió al Patrimoni de la Generalitat del conjunt immobiliari del carrer Llibrers, 2 i 4 de València.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 61/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 10.004,89 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Criteri favorable sobre la tramitació de la Proposició de llei electoral valenciana.
 2. Acord d'inici d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per la pluja a la Comunitat Valenciana en novembre de 2020.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació Provincial de Castelló per al manteniment del centre d'educació especial "Penyeta Roja" amb una dotació d'1.118.191,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Diputació Provincial de Castelló per al manteniment del centre integrat "Excelentísima Diputación" amb una dotació d'1.927.130,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud per al manteniment del centre d'educació especial "La Unión" amb una dotació de 674.680,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb el Seminari Menor Diocesà de Sant Miquel d'Orihuela de concessió d'ajudes per a la formació integral en l'ESO amb una dotació de 50.240,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/TE31M/32 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 44.680,12 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de subscripció del conveni amb l'associació de Pescadors amb Rall de la Comunitat Valenciana per al foment i suport de la pesca amb rall com a esport valencià amb una dotació de 5.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de la concessió de subvencions per a la contractació de persones d'almenys 30 anys d'edat desocupades per la COVID-19 per import de 4.279.119,25 €.
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNEM20/1A2/15 d'adquisició de mascaretes higièniques reutilitzables per al personal de LABORA per la COVID-19 per import de 17.424,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la realització d'un projecte sobre nous mètodes ecològics de control de plagues forestals amb una dotació de 57.000,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0201/100 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 8.792,69 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0305/126 per obligacions contretes en 2020 per import de 25.377,69 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0201/154 per obligacions contretes en 2020 per import de 21.155,34 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0201/185 per obligacions contretes en 2020 per import de 13.419,38 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0201/196 per obligacions contretes en 2020 per import de 13.419,38 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 20/0305/215 per obligacions contretes en 2020 per import de 15.132,33 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per al finançament de la Càtedra d'Innovació Ceràmica "Ciutat de Vila-real" en 2020 amb una dotació de 15.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per a l'impuls de l'esperit innovador en l'alumnat en 2020 amb una dotació de 35.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx per a l'impuls de l'esperit innovador en l'alumnat en 2020 amb una dotació de 35.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al funcionament de la «Càtedra d'Intel·ligència artificial aplicada a l'Administració Pública» en 2020 amb una dotació de 60.000,00 €.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 35.341,38 € (IVA inclòs).

DECRETS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret de declaració com a Monument natural l'Aflorament Volcànic i la Platja Fòssil de Cap Negret a Altea.

DECRETS LLEI

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret llei per a l'habilitació en Fininval del Fons Valencià de Resiliència davant la situació derivada de la COVID-19.

 

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU, adopta els acords següents:
 • Aprovació dels comptes de l'exercici 2019, aplicació de resultats;
 • i atorgament de facultats per a executar-los.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, adopta els acords següents:
 • Aprovació de desemborsament parcial de dividends pendents de l'ampliació de capital social de 28/12/2018 per import de 2.249.936,70 €;
 • i atorgament de facultats per a executar-los.

S'ajornen els assumptes següents:

PROPOSTES D'ACORD

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Proposta d'autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat de València-Estudi General per a la investigació en l'anàlisi intel·ligent de dades mitjançant analítica predictiva aplicada a l'emergència.

PROJECTES DE DECRET

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Projecte de decret de concessió directa de subvencions a centres residencials dels sectors d'atenció a persones majors, a persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental, i a recursos de serveis socials d'entitats d'iniciativa social dirigits a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social per la COVID-19.

PROJECTES DE DECRET LLEI

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Projecte de decret llei d'aprovació de mesures per l'esforç realitzat pel personal del Sistema Valencià de Salut i del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials durant l'estat per la COVID-19 declarat pel RD 463/2020.
FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de cessament de Yolanda Parrado Marcos com a directora general de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública; i Decret de nomenament d'Adolf Sanmartín Besalduch com a director general d'Operativa.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de modificació del Decret 105/2019, de 5 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:25 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].